Realizujemy wspólne pomysły

Dom Kultury w Łapach realizuje projekt „Domy dla kultury”, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W ramach niniejszego zadania będą przeprowadzone następujące inicjatywy lokalne:

1) „Druga zmiana – po robocie” – życie i praca wiejskich rodzin kolejarskich na tle nadnarwiańskich krajobrazów. Projekt mający celu podtrzymanie dawnych tradycji kolejarskich na terenach wiejskich poprzez spotkania byłych pracowników ZNTK, ich potomków i rodzin, opowiadanie wspomnień z codziennego życia pracowników „Zakładów”, odszukanie starych zdjęć obrazujących życie codzienne rodzin kolejarskich. Realizowany będzie w Łapach Szołajdach i Łapach Dębowinie.

2) „Niesamowite nazwisko, niesamowite miejsca, niesamowite historie…” ŁAPIŃSCY (pomiędzy – zjazdowo). Zadanie mające na celu min. scalenie drzew genealogicznych, zachowanie dziedzictwa historycznego, stworzenie deskalu – memoriału. Realizowane będzie w Łapach Dębowinie i Łapach Szołajdach.

3) „Śladami przodków – odkrywamy to, co dobre’’ . Inicjatywa skierowana do mieszkańców wsi Łupianka Stara i sąsiadujących miejscowości, mająca na celu integrację mieszkańców (organizacja wycieczki rowerowej, warsztatów kosmetyków naturalnych, warsztatów lepienia z gliny, warsztatów makramy).

4) „…kolej na Łapianki” – W ramach projektu powstanie zespół wokalny, na podwalinach dawnych zespołów śpiewaczych, działających przy wiejskich ośrodkach kultury na terenie gminy Łapy oraz przy byłych ZNTK Łapy.

5) „Łapskie Nutki – spotkania z muzyką i poezją”. Inicjatywa lokalna, mająca na celu rozwój amatorskiego ruchu muzycznego, zwłaszcza śpiewu zespołowego (organizacja warsztatów muzycznych, warsztatów rękodzieła, wycieczki krajoznawczej po gminie Łapy i okolicach).

6) ,,Warsztaty tworzenia biżuterii oraz kwiatów’’. W Domu Kultury w Łapach przeprowadzone zostaną warsztaty z haftu sutaszowego oraz tworzenia kwiatów z foamiranu.

7) „Włącz się w kulturę – Ocalić od zapomnienia – biżuteria naszych babć”. W ramach niniejszego zadania odbędą się warsztaty tworzenia biżuterii techniką sutasz. Zajęcia przeprowadzone zostaną w WDK w Płonce Kościelnej.

Dziękujemy mieszkańcom za zgłoszone inicjatywy.

Dom Kultury w Łapach realizuje projekt „Domy dla kultury”, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020