Regulamin uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury

Zarządzenie 17/2021 w sprawie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach.

Zajęcia w pracowniach zainteresowań Domu Kultury w Łapach adresowane są przede wszystkim do dzieci,  młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Łapy.

Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające
chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe.

W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
Wykaz pracowni funkcjonujących w Domu Kultury w Łapach dostępny jest na stronie

Informacje dostępne są także pod nr telefonu:
(85) 715-23-00 oraz 504 666 520 lub  adresem e mail: sekretariat@dklapy.pl.
Za udział w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach obowiązuje odpłatność.

Pełna treść zarządzenia i cennik do pobrania niżej.