Rocznica Wielkiej Wywózki Niemieckiej 1944 roku.

rocznica wywózki niemieckiej Rocznica Wielkiej Wywózki Niemieckiej 1944 roku.
Zapraszamy
27 maja 2011 (piątek) godzina 10.00
sala Domu Kultury.
W programie spotkanie z ofiarami i świadkami aresztowań, pokaz fotografii Łapy w latach 1941-44.
Po spotkaniu złożenie kwiatów przy pamiątkowym obelisku.