rozkład zajęć 2022-23

harmonogram zajęć domu kultury w łapach akt. 2022.10.28

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru