Rozstrzygnięcie konkursu

blankProtokół z posiedzenia komisji konkursowej dotyczącej konkursu na stanowisko instruktora Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej.

Na ogłoszenie dotyczące w/w konkursu wpłynęły 3 oferty.

Po analizie dokumentacji i rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzonych w dniu 29 maja 2013 roku wybrano Panią Małgorzatę Roszkowską.

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Roszkowska posiada wykształcenie i doświadczenie odpowiadające zadaniom na stanowisku instruktora Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej. Podczas rozmowy przedstawiła ciekawe propozycje działalności placówki, które uwzględniały pracę z dziećmi oraz pozostałymi mieszkańcami i organizacjami działającymi w Łupiance Starej.

Łapy, dnia 29 maja 2013.

Dyrektor Domu Kultury w Łapach