Rytmika system umuzykalniający

Rytmika – jest to system umuzykalniający stworzony przez szwajcarskiego kompozytora i pedagoga Émile Jacques-Dalcroze’a, będący jednym z trzech członów całej metody umuzykalniania.

Polega na wyrażaniu muzyki ruchem.

Rozwijanie poczucia rytmu, poczucia świadomego ruchu oparte jest u Dalcroze’a na ruchu naturalnym.

Ważnym elementem metody jest też improwizacja