Rzeka. Konkurs plastyczny

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Rzeka dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia pozostałe informacje dostępne na stronie konkursu: https://dkLapy.pl/rzeka

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych. Do udziału zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic oraz domów kultury.

plakat rzeka konkurs plastyczny