Sąsiedzka Dolina

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy o trwających konsultacjach wśród mieszkańców m.in. Gminy Łapy dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina, obejmującego 11 gmin województwa podlaskiego: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady, Dobrzyniewo Duże. LGD zbliża się do końca opracowania dokumentu.

Informujemy iż na stronie http://sasiedzkadolina.pl/blog (po kliknięciu w przycisk “Otwórz”) znajduje się projekt Strategii budowanej dla obszaru wspomnianych gmin.

Prosimy o Państwa cenne uwagi, opinie i sugestie. Ze względu na zbliżający się termin złożenia dokumentów, bardzo prosimy o wyrażenie swojej opinii w zakresie opracowanego dokumentu do dnia 24.05.2023 r.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości komentowania tekstu, nanoszenia uwag za pomocą formularza znajdującego się na stronie pod tym samym adresem (formularz/Ankieta online – przycisk “Sprawdź” lub Formularza w formacie PDF). Usprawni to proces konsultacji i przygotowania ostatecznej wersji dokumentu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w procesie konsultacji i dodania swej opinii, sugestii, by zgodnie z zasadą partycypacji przy tworzeniu LSR jak największa liczba osób była zaangażowana w proces konsultacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina