Spacer zadumy

spacer zadumy szołajdy23 maja 2013 r. (czwartek) godzina 17:15

Zapraszamy na spotkanie i projekcję dokumentu filmowego poświęconego zawodnikom, działaczom , trenerom.