Świąteczna opowieść

W dzień Bożego Narodzenia
czeka wszystkich darów moc.
Czyż nie idzie do swych dzieci
święty w cichą, piękną noc?

Tymi słowami rozpoczęło się przedstawienie pt. „Świąteczna opowieść”, które odbyło się 20 grudnia 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej.

Po raz kolejny na widowni zasiadły całe rodziny, które przybyły, aby wspierać i podziwiać małych aktorów. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej Pani Krystyna Mojkowska, Radny Gminy Łapy Pan Kazimierz Łupiński, sołtys naszej wsi Pan Piotr Kamiński, członkowie OSP w Łupiance Starej oraz Panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łupiance Starej.

Tym razem jednak, inaczej niż w ubiegłych latach, spektakl nie przypominał nam historii narodzenia Chrystusa. Była to opowieść o świętym Mikołaju, któremu brak śniegu pokrzyżował plany, przez co nie mógł dostarczyć dzieciom wymarzonych prezentów.

W przedstawieniu wzięła udział młodzież oraz dzieci, które na co dzień uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Wszyscy z dużym zaangażowaniem pracowali nad nauką tekstów czy doborem kostiumów. Ich wysiłki zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po zakończeniu spektaklu i złożeniu świątecznych życzeń, na sali pojawił się niezwykły gość. Na zaproszenie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich przybył święty Mikołaj, który wręczył dzieciom upominki. A gdy wybrzmiały już dźwięki ostatnich kolęd, wszyscy wrócili do domów, aby z radością oczekiwać na Boże Narodzenie.

Składam serdeczne podziękowanie Rodzicom, Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich i wszystkim pozostałym osobom, które zaangażowały się w organizację przedstawienia.