Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni

plakat ŚBN oczami mojej wyobraźni

Regulamin konkursu plastycznego + karta uczestnika

„Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni”
Organizatorami konkursu plastycznego „Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni” są Klub Sportowy „Minotaur” we współpracy z Domem Kultury w Łapach.

Termin przyjmowania prac upływa 18 grudnia 2020 r..

Prace należy dostarczyć na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.

1. Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
– pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży,
– propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i rozwijanie wrażliwości na sztukę.

2. Tematyka konkursu

Tematem konkursu są wyobrażenia na temat Świąt Bożego Narodzenia – zarówno te tradycyjne, jak i nowatorskie. Zachęcamy do przedstawienia bożonarodzeniowych obrzędów i zwyczajów, ale też wizji i marzeń na temat Świąt.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I. Przedszkola
II. Uczniowie klas I-III
III. Uczniowie klas IV-VIII

Pobierz pełen regulamin konkursu plastycznego i kartę uczestnika