Teatralne gry

Zabawy teatralne, obok książek, zabawek czy prac artystycznych, odgrywają dla dzieci bardzo istotną rolę.
Wspierają rozwój intelektualny, pomagają w kształtowaniu charakteru i osobowości.
Zabawa wpływa na rozładowywanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań. Pan Adam proponuje porcję teatralnych zabaw i gier.