Turniej gry FIFA 17 w Uhowie.

Mieszkańcy Uhowa organizują turniej gry Fifa 17 na X-Box ONE.  Turniej rozpoczyna się 22 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w pracowni komputerowej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Pracownię udostępnia nieodpłatnie Wiejski Dom Kultury w Uhowie.