Wesołem głosem śpiewajmy

Wesołem głosem śpiewajmy,
narodzenie pamiętajmy!
Chrystusa Zbawiciela swego
w ubóstwie na świat przyszłego

Na szczęście,
na zdrowie w te święta
i na cały Nowy Rok.
Niech Mały Pan Jezus
obdarza łaskami co krok.
Żeby się wam darzyło,
mnożyło wszystko stworzenie,
i Dom Kultury
nie poszedł w zapomnienie.
życzą
Dyrektor i pracownicy
Domu Kultury w Łapach

Dom Kultury
nie poszedł w zapomnienie.