Większa wiedza

„Większa wiedza- większe możliwości – II edycja”. „Większa wiedza- większe możliwości – II edycja”.

[plik.pdf]

Projekt realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujemy chętnych osób na kurs.

Beneficjenci:

Niezatrudnione osoby niepełnosprawne, zamieszkujące wyłącznie wymienione niżej gminy z następujących powiatów województwa podlaskiego: augustowski: Augustów – miasto, Bargłów Kościelny, Lipsk białostocki: Czarna Białostocka, Łapy, Wasilków, Zabłudów, hajnowski: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka sokólski: Sokółka, Suchowola zambrowski: Zambrów-miasto, Rutki.

Więcej informacji:

tel.: 85 74 89 125, Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja, 15-440 Białystok, ul. Malmeda 1