Wielość rzeczywistości

Czym współcześnie powinno być muzeum i jakie pełnić funkcje? Czy jest w nim miejsce na działanie i aktywność odwiedzających? Do refleksji nad tymi zagadnieniami zachęca goszcząca w Domu Kultury w Łapach wystawa „Wielość rzeczywistości” przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Wędrująca po różnych miejscowościach wystawa to jeden z elementów projektu edukacyjno-badawczego, którego celem jest poznanie oczekiwań różnych społeczności wobec muzeum.

Towarzyszy jej cykl warsztatów, w których udział wzięła również młodzież z Domu Kultury i łapskich szkół. Podczas ich trwania uczestnicy wykonują zadania skupione wokół czynności takich jak: słucham, patrzę, rozmawiam, czuję czy konstruuję.

Bliskie, codziennie im rzeczy i zjawiska są punktem wyjścia do rozważań na temat funkcjonowania i roli muzeum w dzisiejszym świecie. Młodzież poprzez aktywne działanie, a nie tylko bierne oglądanie, współtworzy wystawę i włącza się w zaproponowaną przez organizatorów dyskusję.

Wystawę „Wielość rzeczywistości” można oglądać do 26 maja w Domu Kultury w Łapach w budynku gimnazjum przy ulicy Matejki 19.