Wielość rzeczywistości

Wielość rzeczywistości to projekt badawczo-edukacyjny muzeum. Jego celem było poznanie oczekiwań otoczenia muzeum – różnych społeczności lokalnych, które mieszkają w pobliskich miejscowościach stanowiących ważny punkt odniesienia dla narracji ogrodu historycznego dworku „Milusin”.

W ramach projektu zespół muzeum oraz socjologów, artystów i animatorów kultury:opracował program badawczy potencjalnej publiczności muzeum,
zaprojektował interaktywną, mobilną wystawę pozwalającą poznać potrzeby i oczekiwania odbiorców – społeczności mieszkających w sąsiedztwie muzeum,
zorganizował w przestrzeni wystawy 20 warsztatów edukacyjnych, podczas których stworzył przestrzeń do wymiany zdań i doświadczeń o naszej obecności w muzeum.
W prezentację wystawy i realizację warsztatów zaangażowało się 6 lokalnych partnerów: Ochotnicza Straż Pożarna, Prywatne Centrum Kultury w Sulejówku-Miłosna, Gminny Domu Kultury w Okuniewie, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz miejskie biblioteki w Wesołej i Rembertowie, dzielnicach m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Sulejówka.

Dzięki stworzeniu w ramach projektu lokalnej sieci współpracy eksperymentalna wystawa „Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum”, inspirowana estetyką modernizmu i koncepcją Leona Chwistka, prezentowana jest na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego.
W najbliższym czasie wystawę będzie można zobaczyć:

Zapraszamy na wystawę do Domu Kultury w Łapach w dniach 14-26 maja 2019 r. , budynek Gimnazjum nr 1, piętro 2

Informacje za: https://muzeumpilsudski.pl/wielosc-rzeczywistosci-o-nas-i-muzeum/

Wielość rzeczywistości to projekt badawczo-edukacyjny muzeum.