Wiew sitowia

Wiew sitowia 2013Organizatorem 2. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Wiew sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

REGULAMIN [ do pobrania ]

Karta zgłoszeniowa [doc] [pdf]

 Planowany termin konkursu: 22 listopada 2013 r. o godz. 10.00, w Domu Kultury w Łapach.

 Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

„Wiew sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

– uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
– uczniowie gimnazjów
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 Uczestnicy biorący udział w II Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim ”Wiew sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.

Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
 Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie karty uczestnika na adres: 

Domu Kultury w Łapach
ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy
z dopiskiem „Wiew sitowia”

 w terminie do 18 listopada 2013 r. (decyduje data wpływu).