• Malarstwo

     d-gumowski1
    • Balet

     o-prus1
    • Plastyka I

     d-aniolkowska1
    • Plastyka II

     a-kutyna
    • Teatr

     p-gogol
    • Szachy

     r-gres1
    • Taniec nowoczesny

     g-mikolajczuk
    • Taneczny Mix

     w-zaleska
    • Gimnastyka

     i-gilewicz
    • Skrzypce

     a-piotrowska
    • Gitara I

     p-figiel
    • Gitara II

     j-mokrzewski
    • Pianino

     m-grzesiuk
    • Śpiew grupowy

     m-okruszko
    • Śpiew indywidualny

     m-lewandowska
    • Modelarstwo

     k-falkowski
 • KINO
 • Ogłoszenia
 • Kontakt

Wycieczki z Domem Kultury

Dom Kultury w Łapach zaprasza uczniów szkół podstawowych na wakacyjne wycieczki autokarowe.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaplanowano cztery wyjazdy:

 • plac zabaw w Łapach-Dębowinie,
 • do Ziołowego Zakątka w Korycinach,
 • do Stajni “Tradycja” w Uhowie
 • oraz do Podlaskiego Muzuem Kultury Ludowej w Białymstoku.

Szczegółowy program dostępny w regulaminach.

REGULAMIN WYCIECZKI
LETNI PIKNIK NA PLACU ZABAW DĘBOWY BĘBENEK W ŁAPACH-DĘBOWINIE

Organizator: Dom Kultury w Łapach

Termin: 16.07.2019

Koszt: 20 zł

Cel wyjazdu:  Plac zabaw w Łapach – Dębowinie

Program wycieczki:

 • 10.00 zbiórka uczestników przed budynkiem Gimnazjum ul. Matejki 19
 • 10.15 wyjazd
 • 10.30 – 13.30 Letni piknik, animacje Studia Artystycznego Karuzela
 • 14.00 – planowany powrót do Łap

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

 • przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika wycieczki
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem
 • zachowywania się w kulturalny sposób
 • informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
 • uczestników wycieczki obowiązuje punktualność

Zabrania się:

 • oddalania od wycieczki bez zgody kierownika wycieczki

Organizator zapewnia / cena obejmuje :
transport, animacje artystyczne, opiekę organizatora, ubezpieczenie

Zgłoszenia:

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą osobiście w Domu Kultury w Łapach, ul. Matejki 19, od godz. 9.00 w dniu 08.07.2019 r.

Postanowienia końcowe:

 • liczba miejsc ograniczona
 • w przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wycieczce zostanie ona odwołana
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
  pierwszeństwo w uczestnictwie mają dzieci, które nie uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych.

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, uczestnik wycieczki zostaje skreślony z listy bez powiadomienia telefonicznego, a na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy rezerwowej.

Dom Kultury w Łapach
ul. Matejki 19, 18 – 100 Łapy
tel.  85 715 23 00

REGULAMIN WYCIECZKI OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ „ZIOŁOWY ZAKĄTEK” W KORYCINACH

Organizator: Dom Kultury w Łapach

Termin: 23.07.2019

Koszt:   20 zł

Cel wyjazdu: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek” w Korycinach

Program wycieczki: 

 • 8.45 zbiórka uczestników przed budynkiem Gimnazjum ul. Matejki 19
 • 9.00 wyjazd
 • 10.00 – 13:00  zwiedzanie ogrodów, zagrody zwierząt, ognisko
 • 14.00 – planowany powrót do Łap

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

 • przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika wycieczki
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem
 • zachowywania się w kulturalny sposób informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
 • uczestników wycieczki obowiązuje punktualność

Zabrania się:

 • oddalania od wycieczki bez zgody kierownika wycieczki

Organizator zapewnia / cena obejmuje :

transport, bilet wstępu, opiekę organizatora, ubezpieczenie

Zgłoszenia:

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą osobiście w Domu Kultury w Łapach, ul. Matejki 19, od godz. 9.00 w dniu 15.07.2019 r.

Postanowienia końcowe:

 • liczba miejsc ograniczona
 • w przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wycieczce zostanie ona odwołana
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
 • pierwszeństwo w uczestnictwie mają dzieci, które nie uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych oraz w poprzednich wakacyjnych wyjazdach

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, uczestnik wycieczki zostaje skreślony z listy bez powiadomienia telefonicznego, a na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy rezerwowej.

Dom Kultury w Łapach
ul. Matejki 19, 18 – 100 Łapy
tel.  85 715 23 00

REGULAMIN WYCIECZKI
STAJNIA TRADYCJA W UHOWIE

Organizator: Dom Kultury w Łapach

Termin: 13.08.2019

Koszt: 20 zł

Cel wyjazdu: Stajnia Tradycja w Uhowie

Program wycieczki: 

 • 9.45 zbiórka uczestników, przed budynkiem Gimnazjum ul. Matejki 19
 • 10.00 wyjazd
 • 10.15 – 14:00 piknik, zabawy animacyjne, jazda konna
 • 14.00 – planowany powrót do Łap

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

 • przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika wycieczki
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem
 • zachowywania się w kulturalny sposób
 • informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
 • uczestników wycieczki obowiązuje punktualność

Zabrania się:

 • oddalania od wycieczki bez zgody kierownika wycieczki

Organizator zapewnia / cena obejmuje:

transport, bilet wstępu, opiekę organizatora, ubezpieczenie

Zgłoszenia:

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą osobiście w Domu Kultury w Łapach, ul. Matejki 19, od godz. 9.00 w dniu 05.08.2019 r.

Postanowienia końcowe:

 • liczba miejsc ograniczona
 • w przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wycieczce zostanie ona odwołana
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
 • pierwszeństwo w uczestnictwie mają dzieci, które nie uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych oraz w poprzednich wakacyjnych wyjazdach

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, uczestnik wycieczki zostaje skreślony z listy bez powiadomienia telefonicznego, a na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy rezerwowej.

Dom Kultury w Łapach
ul. Matejki 19, 18 – 100 Łapy
tel.  85 715 23 00

REGULAMIN WYCIECZKI PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Organizator: Dom Kultury w Łapach

Termin: 29.08.2019

Koszt: 20 zł

Cel wyjazdu: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku

Program wycieczki:

 • 9.45 zbiórka uczestników przed budynkiem Gimnazjum ul. Matejki 19
 • 10.00 wyjazd
 • 11.00 – 13.00  zwiedzanie, warsztaty
 • 14. 14.00 – planowany powrót do Łap

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

 • przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika wycieczki
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem
 • zachowywania się w kulturalny sposób
 • informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
 • uczestników wycieczki obowiązuje punktualność

Zabrania się:

 • oddalania od wycieczki bez zgody kierownika wycieczki

Organizator zapewnia / cena obejmuje:

transport, bilet wstępu, opiekę organizatora, ubezpieczenie

Zgłoszenia:

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą osobiście w Domu Kultury w Łapach, ul. Matejki 19, od godz. 9.00 w dniu 19.08.2019 r.

Postanowienia końcowe:

 • liczba miejsc ograniczona
 • w przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wycieczce zostanie ona odwołana
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
 • pierwszeństwo w uczestnictwie mają dzieci, które nie uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych oraz w poprzednich wakacyjnych wyjazdach
 • W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, uczestnik wycieczki zostaje skreślony z listy bez powiadomienia telefonicznego, a na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy rezerwowej.

Dom Kultury w Łapach
ul. Matejki 19, 18 – 100 Łapy
tel.  85 715 23 00