XIX Łapskie Te Deum za nami

Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” powstał w 1998 roku. Od tego czasu gromadzi wielbicieli muzyki sakralnej w Kościele pw. Św. Krzyża w Łapach.

Głównym zamierzeniem festiwalu jest prezentacja chórów profesjonalnych, amatorskich i parafialnych, propagowanie twórczości chóralnej różnych epok związanej z tematyką sakralną. W tym roku impreza odbyła się 27 maja 2017 r.

Festiwal miał charakter konkursowy z podziałem na dwie kategorie: chóry parafialne oraz chóry inne (chóry, zespoły wokalne dziecięce, młodzieżowe, dorosłych działające samodzielnie lub przy ośrodkach kultury i innych instytucjach). Jury festiwalu w składzie: prof. Ewa Rafałko, ks. Jacek Rowiński, ks. Kazimierz Ostrowski przyznało Grand Prix Zespołowi Wokalnemu „Esperimento” z Białegostoku.

Zobacz fotorelację z Łapskiego Te Deum.

Pierwsze miejsce w kategorii chórów innych *zdobył nasz Chór Dziecięco-Młodzieżowy przy Ognisku Muzycznym Domu Kultury w Łapach*. *SERDECZNIE GRATULUJEMY.*

Druga nagroda została przyznana zespołowi „Harmonica” z Sokół.

Laureatami w kategorii chórów parafialnych zostali:

I miejsce: Chór Mater Ecclesiae

II miejsce: Chór Katedralny „Vox Humana”

III miejsce: Chór Carmen Fidei oraz Schola Gregoriana Sancti Dominici

Festiwal Pieśni Sakralnej: „Łapskie Te Deum” niewątpliwie należy do tych wydarzeń, które wzbogacają nie tylko stan naszego umysłu, lecz także naszą duszę, wzbogacają zarówno życie kulturalne, jak i religijne uczestników przedsięwzięcia.

Organizatorami festiwalu są Dom Kultury w Łapach, Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Łapach. Tegoroczną edycję Festiwalu dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Za rok jubileuszowy XX Festiwal Pieśni Sakralnej. Będzie się działo.