Zajęcia przyrodnicze w Uhowie.

28, 29.11.2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie odbyły się zajęcia przyrodnicze. Zajęcia prowadzili pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Uhowie i Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach mogła zbadać twardość, pH wody, poznać własności gleby i czynniki na nie wpływające czy dowiedzieć się wielu zaskakujących rzeczy o muchówkach.

Poznanie własności gleby, wody i czynników na nie wpływających pozwala m.in. sprawdzić, czy podłoże spełnia warunki wymagane dla uprawy roślin. Wiedza z zakresu przyrody jest niezwykle ważna szczególnie dziś, gdy ocieplenie klimatu i wpływ człowieka powoduje wyginięcie wielu gatunków zwierząt i roślin. Młode pokolenie powinno mieć świadomość, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie ma szansy na przetrwanie.