Zajęcia w WDK w Uhowie.

Wiejski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne, techniczne, gry i zabawy ruchowe oraz warsztaty artystyczne. Od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 – 17.30. Zajęcia bezpłatne.