Zaproszenie do złożenia oferty na usługę transportową 2017.16

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na usługę transportową: dnia 23 kwietnia 2017 r.

Data: 23.04.2017 r., Liczba osób: 18, Trasa/szacunkowa liczba km: Łapy – Płonka Kościelna – Łupianka Stara – Knyszyn – Łupianka Stara – Płonka Kościelna – Łapy
(100 km), Przewidywany czas trwania imprezy: 9:00 – 17:00

Ogólne zobowiązania wykonawcy i obowiązki odnośnie realizacji zamówienia.2 [PDF]