Zaproszenie do złożenia oferty na usługę transportową 2017.18

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na usługę transportową: dnia 24 maja 2017 r.

Data: 3.-4.06.2017 r., Liczba osób: 14, Trasa/szacunkowa liczba km: Łapy – Poznań – Piła – Łapy
(1100 km), Wyjazd 3 czerwca godz. 8:00 – Dom Kultury w Łapach. Powrót: wyjazd z Piły 4 czerwca około godz. 20:00

Ogólne zobowiązania wykonawcy i obowiązki odnośnie realizacji zamówienia. [PDF]