Zaproszenie do złożenia oferty na usługę transportową 2017.21

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia ofert na usługę transportową.

Opis zamówienia:

Data: 13.07.2017 r., Liczba osób: 47, Trasa/szacunkowa liczba km:  Łapy – Białystok – Łapy

Data: 14.07.2017 r.,  Liczba osób: 47, Trasa/szacunkowa liczba km: Łapy – Wysokie Mazowieckie – Łapy

Data: 18.07.2017 r.,  Liczba osób: 47, Trasa/szacunkowa liczba km: Łapy – Tykocin – Łapy

Termin realizacji zamówienia: lipiec 2017 r.

Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.

Ogólne zobowiązania wykonawcy i obowiązki odnośnie realizacji zamówienia. [PDF]

2017.21-wynik zapytania ofertowego 2017.21 usługa transportowa