Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu IT 2017.25

Zamawiający:

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów IT.

Wspólny słownik zamówień (CPV) 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

Opis zamówienia:

Sprzęt komputerowy i akcesoria IT z dostawą do Domu Kultury w Łapach (ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy) wg Załącznika nr 1.

Ogólne zobowiązania wykonawcy i obowiązki odnośnie realizacji zamówienia. [PDF]

 Informujemy, że rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi 26 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu IT 2017.25