Zapytanie ofertowe transport 2017.4

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na usługę transportową:

⚠️Oferta na usługę transportową [PDF]

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego usługi transportowej.[PDF]

Data: 25.01.2017

Trasa/szacunkowa liczba km: Łapy – Wysokie Mazowieckie (basen)- Łapy, 64 km
Przewidywany czas trwania imprezy: 10.00-14.00
Ilość uczestników/ pasażerów: 46

Data: 30.01.2017

Trasa/szacunkowa liczba km: Łapy – Jurowce (Skansen)- Łapy, 82 km
Przewidywany czas trwania imprezy: 9.00-14.30
Ilość uczestników/ pasażerów: 46