4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 2020 r.

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Termin nadsyłania prac od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Strona oficjalna konkursu: https://dkLapy.pl/rzeka

Regulamin konkursu RZEKA 2020 (PDF)

Zgoda uczestnika pełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Zgoda uczestnika niepełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Karta zgłoszenia do konkursu RZEKA (PDF) -wymagana nalepka z tyłu pracy

Pliki powyżej spakowane do pliku: rzeka-2020.ZIP