Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

Polska Pod biało-czerwoną

Ruszyła wspaniała akcja: Polska “Pod biało-czerwoną”. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddania głosu na naszą gminę ŁAPY!

Jeśli uda się nam wspólnie zebrać 500 głosów – w naszym mieście zostanie zamontowany piękny maszt z flagą Polski! Mobilizujemy siły!

Głosujemy na ŁAPY!

Nazwa każdej gminy znajduje się w serwisie. Mieszkańcy ŁAPY mogą wziąć udział w akcji, oddając swój głos na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/

zaznaczając – „ŁAPY (gmina miejsko-wiejska)”.

Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku

Natura u!ważna

Dom Kultury w Łapach pozyskał środki na realizację projektu „Natura u!ważna” w ramach konkursu organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku „Zapraszamy do Gry-Lokalne projekty Edukacji Kulturowej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura. Partnerem projektu była Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie.

Projekt trwał od 28 sierpnia do 10 października 2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie, i skierowany był do dzieci zamieszkałych w Uhowie.

Miał na celu zapoznanie i uwrażliwienie młodych mieszkańców otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego na zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego.

Pomimo trwającej pandemii udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.

Założony program był bardzo szeroki i interesujący. Zajęcia prowadzili specjaliści, pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego, właścicielka pracowni „Makutra” w Uhowie oraz instruktor plastyki z Domu Kultury w Łapach.

Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach w trakcie projektu.

Odbyły się warsztaty plastyczne o tematyce ekologicznej, warsztaty przyrodniczo-chemiczne podczas których poznawały cechy Narwiańskiego Parku Narodowego. Samodzielnie wykonywały badania na próbkach gleby i wody. Uczyły się jak bezpiecznie łapać i rozpoznawać motyle i ważki. Poznawały i zbierały rośliny z których stworzyły zielnik. Odwiedziły siedzibę Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie oraz stajnię „Tradycja” w Uhowie.

Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w projekcie „Natura u!ważna”, tytuł „Młodego odkrywcy doliny Narwi” oraz drobne upominki ufundowane przez Dom Kultury w Łapach.

Koordynator projektu Dariusz Gumowski

4 września 2020 r. Podczas spotkania organizacyjnego dzieci zapoznały się z programem i ideą całego projektu. Następnie, na wcześniej przygotowanych kartonach wykonały wstępne prace malarskie przedstawiające naturę. Namalowały najbardziej popularne i znane elementy natury: drzewa, kwiaty, ryby, ślimaki, koty, jelenie itd. Z wszystkich prac powstanie instalacja „Pomnik natury”.

Zajęcia prowadził instruktor plastyki Dariusz Gumowski z Domu Kultury w Łapach.

9 września 2020 r. Warsztaty przyrodnicze „W jakim celu powstał Narwiański Park Narodowy- Potrzeby ochrony przyrody – My jako część przyrody – gleby w Narwiańskim PN”

Pani Monika Olszewska z Narwiańskiego Parku Narodowego zabrała dzieci na wycieczkę pieszą nad rzekę. W bardzo interesujący sposób przedstawiła dzieciom ogólny charakter doliny Narwi zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z glebą.

Uczestnicy pobrali próbki torfu, piasku i gleby. Po powrocie do Domu Kultury, dzieci przeprowadziły badania PH próbek gleby, poznając ich właściwości.

Zajęcia prowadziła Monika Olszewska z NPN

11 września 2020 r. Warsztaty plastyczno-ekologiczne „Natura – instalacja z kartonów”.

Dzieci dokończyły malowanie prac plastycznych na kartonach. Następnie ze wszystkich pomalowanych kartonów została zbudowana monumentalna, prawie trzy metrowa konstrukcja przypominająca pomnik. Nazwaliśmy ją „Pomnik natury”.

Zajęcia prowadził instruktor plastyki Dariusz Gumowski, z Domu Kultury w Łapach.

14 września 2020 r. Warsztaty biologiczno – chemiczne na terenach nadrzecznych „Fauna Narwiańskiego Parku Narodowego – ssaki, ptaki, bezkręgowce”.

Temat kolejnych warsztatów był bardzo szeroki, a dotyczył fauny Narwiańskiego Parku Narodowego. Podczas wycieczki na nadrzeczne łąki dzieci łapały w specjalne siatki różne owady: motyle, ważki itp.

Prowadzący warsztaty Joao Matos da Costa z NPN opowiadał o złapanych owadach, a następnie były one wypuszczane na wolność. W drugiej części warsztatów w sali WDK wyświetlono slajdowisko o ssakach, ptakach i bezkręgowcach zamieszkujących dolinę Narwi.

Zajęcia prowadził prowadził Joao Matos da Costa z NPN.

16 września 2020 r. Warsztaty ekologiczne: „Flora Narwiańskiego Parku Narodowego, Narew rzeka anastomozująca, właściwości wody”.

Dzieci kolejny raz wybrały się nad rzekę, tym razem aby zbadać właściwości wody i poznać mieszkańców rzeki, czyli ryby, żaby, raki, małże itd.

Na wstępie odwiedziły wieżę widokową. Następnie specjalnymi siatkami próbowały złapać interesujące okazy, co nie było takie łatwe. Złapane zwierzątka, po prezentacji przez Panią Marzennę Bielonko były puszczane z powrotem do rzeki. Pobrano też próbki wody która została przeznaczona do badania PH. Właściwości wody badano już w budynku WDK.

Zajęcia prowadziła Marzenna Bielonko z NPN.

Warsztaty zielarskie
19.09.2020, wycieczka piesza nad rzekę, rozpoznawanie i zbieranie roślin.
26.09.2020, wycieczka piesza na łąkę, rozpoznawanie i zbieranie roślin.
7.10 .2020, wykonanie zielnika.

Podczas warsztatów zielarskich dzieci wyruszały na pobliską łąkę, celem zebrania interesujących ziół i kwiatów. Prowadząca warsztaty Joanna Manoś z Uhowa w przystępny sposób opisała najbardziej popularne rośliny spotykane na łąkach z podkreśleniem nie zrywania roślin, których nie znamy lub które są pod ochroną.

Zebrane rośliny dzieci włożyły do książek celem wysuszenia i ich spłaszczenia. W następnej części warsztatów uczestnicy uczyli się jak samodzielnie wykonać zielnik, wkleić i podpisać rośliny. Głównym celem zadania było poznanie roślin w najbliższej okolicy.

Zajęcia prowadziła Pani Joanna Manoś z pracowni „Makutra” w Uhowie.

3 października 2020 r. Wycieczka do Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, zwiedzanie z przewodnikiem.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania zabytkowego parku w Kurowie i wysłuchania opowieści o starych drzewach rosnących na jego terenie.

Następnym punktem wycieczki był spacer po kładce, połączony w wykładem o zwierzętach i roślinach oraz podziwianie doliny z wieży widokowej.

Największą atrakcją było zwiedzanie nowego ośrodka edukacyjnego „Młynarzówka” w Kurowie.

Nowoczesna ekspozycja o walorach Narwiańskiego Parku Narodowego zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie.

Mieliśmy okazję jako jedni z pierwszych podziwiać tą wyjątkową ekspozycję. Na zakończenie wycieczki dzieci uczestniczyły w grach interdyscyplinarnych przygotowanych na terenie ośrodka.

Przewodnikiem po NPN była Pani Monika Olszewska

10 października 2020 r. Odwiedziny stajni „Tradycja” w Uhowie, jazda konna.

Na wstępie odwiedzin dzieci zwiedziły stajnie i zapoznały się z głównymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć z końmi.

Następnie każde dziecko miało okazję wypróbować jazdę konną. Dla niektórych była to pierwsza próba, zakończona sukcesem.

Na zakończenie rozdano pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w projekcie „Natura u!ważna” oraz drobne upominki ufundowane przez Dom Kultury w Łapach.

Warsztaty makramy

Dom Kultury w Łapach, Świetlica Wiejska w Łupiance Starej zapraszają na warsztaty makramy.

17 października 2020, godzina 11:00,

liczba miejsc ograniczona. Zapisy mailowo (lupianka@dklapy.pl), lub przez facebooka Świetlica Wiejska w Łupince Starej.

 

Koncert Niepodległa

26 września 2020 r. odbył się koncert „Niepodległa”

W muzyczną podróż przez kulturę ludową zabrały nas najznamienitsze podlaskie zespoły folklorystyczne: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Skowronki z Brańska oraz Zespół Klekociaki z Bociek.

Koncert zakończył się lokalnym akcentem – na scenie zaprezentował się działający przy Domu Kultury Chór Łapskie Nutki.

Tego wieczoru wybrzmiały ludowe i historyczne pieśni, opatrzone komentarzem na temat wydarzeń z okresu walk o niepodległość, które miały miejsce w naszym regionie. Towarzyszyły im występy kapeli i zespołu tanecznego, prezentującego oryginalne stroje ludowe. Koncert był doskonałą okazją do poznania podlaskiej historii i odkrycia piękna lokalnego folkloru.

Koncert dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Organizatorami wydarzeniami byli: Burmistrz Łap, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i Dom Kultury w Łapach.

dofinansowano ze środków programu wieloletniego niepodległa

Wideo z koncertów  „Niepodległa”

Szycie biżuterii

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach szycia biżuterii.

9 października 2020 r. od godziny 15:30, w Domu Kultury  w Łapach ul. Matejki 19.

Pokażemy jak krok po kroku uszyć kolczyki z plakatu. Zapewniamy doświadczonego prowadzącego, wszystkie materiały. Warsztaty prowadzi Jolanta Polowczyk

warsztaty szycia biżuterii

ODWOŁANE-Binduga 2020

Dom Kultury serdecznie zaprasza do udziału z zawodach latawcowych

Binduga 2020, 4 października (niedziela) od 14:00

IMPREZA nie dobędzie się z powodu … pandemii

Regulamin 12. Zawodów latawcowych BINDUGA 2020

1. Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych.
2. Zgłoszenia latawców przyjmowane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu tj 04.X.2020 r. od godz. 14.00. do godz. 15:00.
3. W konkursie będą brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie
4. Przewidziane są następujące grupy:
– RODZINNA /dziecko do 6 lat + opiekun jedna kategoria
– GRUPA MŁODSZA do 12 lat
dwie kategorie: I – płaski, II – skrzynkowy
– GRUPA STARSZA powyżej 12 lat/
dwie kategorie: I – płaski, II – skrzynkowy
5. Kryteria oceny:
-za konstrukcję latawca oprawę plastyczną i jego oryginalność
-za atrakcyjny lot (w górę!!!)
6. Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
7. Latawce wykonane z zestawów gotowych mogą brać, udział w imprezie poza konkursem, nie będą oceniane przez jury

odwołane zawody latawcowe z pandemii

nabór instruktora Bokiny

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach.

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW:

1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrzymanie obiektu w czystości.
Ogrzewanie budynku zimą.
Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu świetlicy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

obywatelstwo polskie;
wykształcenie minimum średnie;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

UMIEJĘTNOŚCI:

dokładność;
własna inicjatywa w działaniu;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

list motywacyjny i CV opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu)
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i czytelnym podpisem.
Oświadczenie załacznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adres do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach lub przesyłać pocztą do dnia 7 października 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
Wiktoria Wnorowska

Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy

Barwne stroje, tradycyjne podlaskie pieśni i ludowe tańce – to wszystko mogliśmy podziwiać w sobotnie popołudnie. 26 września na placu przed Biblioteką Publiczną w Łapach odbył się koncert, realizowany w ramach cyklu „W moim sercu wolność gra”.

Zanim rozpoczęła się muzyczna uczta, rozstrzygnięty został konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy”.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, mieszkańcy wsi starali się pracować na rzecz najbliższego otoczenia. Koncert był dobrą okazją by nagrodzić ich wysiłki i podziękować za codzienny trud – laureaci otrzymali z rąk Pana Burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne.

W muzyczną podróż przez kulturę ludową zabrały nas najznamienitsze podlaskie zespoły folklorystyczne: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Skowronki z Brańska oraz Zespół Klekociaki z Bociek.

Koncert zakończył się lokalnym akcentem – na scenie zaprezentował się działający przy Domu Kultury Chór Łapskie Nutki.

Tego wieczoru wybrzmiały ludowe i historyczne pieśni, opatrzone komentarzem na temat wydarzeń z okresu walk o niepodległość, które miały miejsce w naszym regionie. Towarzyszyły im występy kapeli i zespołu tanecznego, prezentującego oryginalne stroje ludowe. Koncert był doskonałą okazją do poznania podlaskiej historii i odkrycia piękna lokalnego folkloru.

Koncert dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Organizatorami wydarzeniami byli: Burmistrz Łap, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i Dom Kultury w Łapach.

dofinansowano ze środków programu wieloletniego niepodległa

Wideo z koncertów

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 2020 r.

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Termin nadsyłania prac od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Strona oficjalna konkursu: https://dkLapy.pl/rzeka

Regulamin konkursu RZEKA 2020 (PDF)

Zgoda uczestnika pełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Zgoda uczestnika niepełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Karta zgłoszenia do konkursu RZEKA (PDF) -wymagana nalepka z tyłu pracy

Pliki powyżej spakowane do pliku: rzeka-2020.ZIP

Protokół „wczoraj i dziś”

Protokół jury

Konkursu fotograficznego

Łapy – wczoraj i dziś”

Na konkurs fotograficzny zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach „Łapy wczoraj i dziś” wpłynęły 52 zestawy fotografii. Konkurs polegał na wykonaniu najciekawszej, aktualnej fotografii miejsca ze starej fotografii.

Dnia 18 września 2020, jury w składzie: Ewa Stranc, Rajmund Brzozowski, Jerzy Barańczuk, Dariusz Gumowski po wnikliwej analizie nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii I (młodzież do 16 lat )

równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Patrycja Niewińska za zestaw fotografii pt. „Kulig Zuchów”

Piotr Niewiński za zestaw fotografii pt. „Postument Lenina”

w kategorii II (powyżej 16 lat)

równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Stanisław Kochanowski za zestaw fotografii pt. „Budynek żandarmerii wojskowej

Katarzyna Niewińska za zestaw fotografii pt. „Ulica Sikorskiego”

Bogusława Kosicka za zestaw fotografii pt. „Ulica Przechodnia

dwie równorzędne nagrody III otrzymują:

Cezary Urbanowicz za zestaw fotografii pt. „Plac Niepodległości

Stanisław Kosicki za zestaw fotografii pt. „Nasz ogród

dwie równorzędne nagrody II otrzymują:

Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „Most

Alicja Zgajewska za zestaw fotografii pt. „Słoneczko

pierwszą nagrodę w konkursie otrzymuje

Szymon Niewiński za zestaw fotografii pt. „Most na Narwi

Nagrody i wyróżnienia nie dublują się tzn. jedna osoba otrzymuje tylko jedną, wyższą nagrodę. Wyjątkiem jest nagroda specjalna którą otrzymuje Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „ZNTK Łapy

Wszystkie nadesłane prace konkursowe stworzą wystawę która zostanie otwarta w nowym Domu Kultury. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy już na wystawę i rozdanie nagród.

O terminie zostaną Państwo poinformowani.

Realizujemy wspólne pomysły

Dom Kultury w Łapach realizuje projekt „Domy dla kultury”, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W ramach niniejszego zadania będą przeprowadzone następujące inicjatywy lokalne:

1) „Druga zmiana – po robocie” – życie i praca wiejskich rodzin kolejarskich na tle nadnarwiańskich krajobrazów. Projekt mający celu podtrzymanie dawnych tradycji kolejarskich na terenach wiejskich poprzez spotkania byłych pracowników ZNTK, ich potomków i rodzin, opowiadanie wspomnień z codziennego życia pracowników „Zakładów”, odszukanie starych zdjęć obrazujących życie codzienne rodzin kolejarskich. Realizowany będzie w Łapach Szołajdach i Łapach Dębowinie.

2) „Niesamowite nazwisko, niesamowite miejsca, niesamowite historie…” ŁAPIŃSCY (pomiędzy – zjazdowo). Zadanie mające na celu min. scalenie drzew genealogicznych, zachowanie dziedzictwa historycznego, stworzenie deskalu – memoriału. Realizowane będzie w Łapach Dębowinie i Łapach Szołajdach.

3) „Śladami przodków – odkrywamy to, co dobre’’ . Inicjatywa skierowana do mieszkańców wsi Łupianka Stara i sąsiadujących miejscowości, mająca na celu integrację mieszkańców (organizacja wycieczki rowerowej, warsztatów kosmetyków naturalnych, warsztatów lepienia z gliny, warsztatów makramy).

4) „…kolej na Łapianki” – W ramach projektu powstanie zespół wokalny, na podwalinach dawnych zespołów śpiewaczych, działających przy wiejskich ośrodkach kultury na terenie gminy Łapy oraz przy byłych ZNTK Łapy.

5) „Łapskie Nutki – spotkania z muzyką i poezją”. Inicjatywa lokalna, mająca na celu rozwój amatorskiego ruchu muzycznego, zwłaszcza śpiewu zespołowego (organizacja warsztatów muzycznych, warsztatów rękodzieła, wycieczki krajoznawczej po gminie Łapy i okolicach).

6) ,,Warsztaty tworzenia biżuterii oraz kwiatów’’. W Domu Kultury w Łapach przeprowadzone zostaną warsztaty z haftu sutaszowego oraz tworzenia kwiatów z foamiranu.

7) „Włącz się w kulturę – Ocalić od zapomnienia – biżuteria naszych babć”. W ramach niniejszego zadania odbędą się warsztaty tworzenia biżuterii techniką sutasz. Zajęcia przeprowadzone zostaną w WDK w Płonce Kościelnej.

Dziękujemy mieszkańcom za zgłoszone inicjatywy.

Dom Kultury w Łapach realizuje projekt „Domy dla kultury”, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020

Kwiat dziełem doskonałym 2020

Rozstrzygnięty został V. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym -Kwiaty kwitnące na krzewach”

Zorganizowany przez Stowarzyszenia „Skorpion” i „Jordan” z Polkowic.
Spośród 46 zgłoszonych przez Dom Kultury prac 26 zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

W kategorii wiekowej 7-9 lat: Emilia Kostrowska, Izabela Szmigiel, Oliwia Kowalewska, Maja Walesieniuk, Oliwia Sawicka, Maja Skrobek, Kalina Zatyka.

W kategorii wiekowej 10-12 lat: Amelia Duchnowska, Martyna Jabłonowska, Oliwia Choińska, Aleksandra Piekutowska, Aleksandra Budzisz, Aleksandra Sienicka, Anna Subocz, Julia Narewska, Gabriela Murawska.

W kategorii wiekowej 13-16 lat: Zuzanna Kłosko, Hanna Pochodowicz, Aleksandra Stradałowicz, Emily Serwin, Magdalena Maleszko, Julia Wądołowska, Wiktoria Oleksiewicz, Natalia Wojewódzka, Hanna Wielgat, Wiktoria Lewandowska

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatkom. Ewa Stranc i Małgorzata Roszkowska