Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

OKR eliminacje

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą, skierowaną do szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych z terenu gminy Łapy.
Organizatorem eliminacji miejskich konkursu jest Dom Kultury w Łapach.
Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji: szkolnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz spotkań finałowych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE SĄ NASTĘPUJĄCE:

 • Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju; repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
 • Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika.
  Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.
 • KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury w Łapach ul. Matejki 19 w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI:
TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA:
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ:

Etap miejski 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się

26 kwietnia 2021 r. o godz 9.00 w Dom Kultury w Łapach ul. Matejki 19.

Plakat 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Konkurs. Kreacja dla ziemi

Dom Kultury w Łapach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie.

Zadaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego selektywną zbiórkę odpadów.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – strój. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Strój powinien być wykonany z materiałów całkowicie podlegających recyklingowi (np. puszki, papier, folia, butelki plastikowe, korki itp.)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie zdjęcia lub krótkiego nagrania video na którym dziecko prezentuje wykonany przez siebie strój. Forma prezentacji jest dowolna – może to być zdjęcie lub nagranie (np. przejście w stylu pokazu mody bądź taniec).

Wymagane jest dołączenie do zdjęcia lub nagrania wypełnionej Karty Zgłoszenia.

Zdjęcie lub nagranie dziecka w wykonanym przez niego stroju należy wysłać na adres mailowy: e.lapinska@dklapy.pl

Konkurs kreacja dla ziemi, przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, selektywna zbiórka
odpadów

Wielkanocne życzenia. Wyniki

Protokół Jury Gminnego Konkursu Plastycznego na kartkę świąteczną „Wielkanocne życzenia” z dnia 25.03.2021

Na konkurs wpłynęło 36 kartek świątecznych.

Jury w składzie: Małgorzata Roszkowska, Beata Łupińska, Dariusz Gumowski po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać: 9 nagród i 10 wyróżnień

Kategoria I – przedszkolaki (4-6 lat)

 • I nagroda: Pola Kubajewska
 • II nagroda: Emilia Łupińska
 • III nagroda: Dawid Michałowski

Wyróżnienia:

 • Helena Piekutowska
 • Albert Kierzkowski
 • Marcel Baranowski

Kategoria II – uczniowie klas I-III

 • I nagroda: Szymon Żur
 • II nagroda: Paulina Zadykowicz
 • III nagroda: Anna Grodzka

Wyróżnienia:

 • Anastazja Kierzkowska
 • Mateusz Faszczewski
 • Paweł Makowski

Kategoria III – uczniowie klas IV-VIII

 • I nagroda: Michał Kulesza
 • II nagroda: Anna Karpowicz
 • III nagroda: Aleksandra Piekutowska

Wyróżnienia:

 • Mateusz Twarowski
 • Paweł Szehidewicz
 • Daria Markowska
 • Zuzanna Łapińska

Jury podkreśla różnorodność prac i pomysłowość autorów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy.

Rodzinna pisanka. Wyniki

Protokół Jury Gminnego Konkursu Plastycznego „Rodzinna pisanka” z dnia 25.03.2021

Na konkurs wpłynęły 45 pisanki. Jury w składzie:  Małgorzata Roszkowska, Beata Łupińska, Dariusz Gumowski po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać: 11 nagród i 10 wyróżnień.

Kategoria I – przedszkolaki (4-6 lat)

 • I nagroda: Błażej Domaszewski
 • II nagroda: Kinga Skibko
 • II nagroda: Róża Kozub
 • III nagroda: Krzysztof Roszkowski
 • III nagroda: Julia Łapińska

Wyróżnienia:

 • Franciszek Smolski
 • Aleksandra Roszkowska
 • Aleksandra Sawicka
 • Antoni Kulesza

Kategoria II – uczniowie klas I-III

 • I nagroda: Wiktoria Urbanowska
 • II nagroda: Karol Kulesza
 • III nagroda: Nadia Smolska

Wyróżnienia:

 • Adam Żur
 • Oliwia Sawicka
 • Izabela Kulesza

Kategoria III – uczniowie klas IV-VIII

 • I nagroda: Małgorzata Hapoń
 • II nagroda: Aleksandra Łupińska
 • III nagroda: Wiktoria Markowska

Wyróżnienia:

 • Lena Smolska
 • Magdalena Żur
 • Zuzanna Urbanowska

Jury podkreśla różnorodność prac i pomysłowość autorów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy.

Witaj Wiosno. Rozstrzygnięcie konkursu

Protokół z posiedzenia jury Gminnego Internetowego Konkursu Artystycznego Witaj Wiosno!”

Jury Gminnego Internetowego Konkursu Artystycznego „Witaj Wiosno!”w składzie: Małgorzata Roszkowska, Adam Karasiewicz, Jerzy Barańczuk

po wysłuchaniu w dniu 19 marca 2021 r. nadesłanych internetowo 20 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii przedszkolaków:

– równorzędne nagrody: Julii Nysztor, Natalii Nysztor, Ricie Onopa, Rozalii Topszewskiej, Laurze Topczewskiej

– nagrodę specjalną dla Grupy „Motylki” z Przedszkola Nr. 2

– wyróżnienia: Poli Kubajewskiej, Barbarze Pietraszko, Zofii Warakomskiej.

W kategorii klas I-III

I nagroda – Alicja Zaremba

II nagroda – Aleksandra Mojsa, Oliwia Łupińska

III nagroda – Izabela Kulesza

W kategorii klas IV-VIII

I nagroda – Julia Płońska

I nagroda – Anna Karpowicz

II nagroda – Aleksandra Piekutowska

Wręczenie nagród nastąpi 29 marca 2021 r. o godzinie 15:00

Zapraszamy do obejrzenia wideo na facebookowym profilu https://www.facebook.com/dklapypl/

nagrodzone prezentacje w Konkursie Artystycznym „Witaj Wiosno”

Konkurs. Rodzinna pisanka

Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Łapy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Rodzinna pisanka”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łapy. Będzie posiadał trzy kategorie:- przedszkolaków (wiek od 4 do 6 lat), – uczniów klas 1-3, – uczniów klas 4-8.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – pisankę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Pisanka powinna być wykonana przez dziecko, z pomocą rodziców/dziadków/opiekunów prawnych. Pisanka powinna mieć formę przestrzenną – może to być wydmuszka, jajo styropianowe, akrylowe, drewniane bądź z innego trwałego materiału.

Technika pracy dowolna, dopuszczalne są zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne sposoby zdobienia, np. malowanie, wydrapywanie, wyklejanie (z wyjątkiem użycia materiałów sypkich i nietrwałych). Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom, przechodzą na własność Organizatora.

Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Łapy do udziału w konkursie plastycznym

Konkurs. Wielkanocne życzenia

Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Łapy do udziału w konkursie plastycznym na świąteczną kartkę pt. „Wielkanocne życzenia”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łapy. Będzie posiadał trzy kategorie:- przedszkolaków (wiek od 4 do 6 lat), – uczniów klas 1-3
– uczniów klas 4-8. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – kartkę wielkanocną. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Technika pracy dowolna (np. malowanie, rysunek, wyklejanie, wyszywanie, itp.),z wyjątkiem użycia materiałów sypkich i nietrwałych, typu ryż, makaron, plastelina, itp. Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom, przechodzą na własność Organizatora.

Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Łapy do udziału w konkursie plastycznym

Konkurs Wiosna

Dom Kultury w Łapach zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie artystycznym.

Konkurs polega na przesłaniu do Domu Kultury nagranego, krótkiego filmiku zawierającego opowieść, wiersz lub inscenizację związane z Dniem Wiosny.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

– przedszkolaków (wiek od 4 do 6 lat)
– uczniów klas 1-3
– uczniów klas 4-8 z terenu gminy Łapy

Termin nadsyłania filmów: 18.03.2021

konkurs filmowy wiosna

Nabór instruktora. Łapy

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświaty, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Tworzenie treści na stronę internetową,
 • Podążanie za trendami w działalności kulturalnej,
 • Pomoc w realizowaniu imprez od momentu planowania do zakończenia,
 • Znajomość potrzeb środowiska,
 • Współtworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych,
 • Realizacja bieżących spraw placówki
 • Współpraca przy realizacji wniosków finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Dbanie o powierzenie mienie.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności. ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora Domu Kultury w Łapach” lub przesyłać pocztą do dnia 8 marca 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór instruktora. Uhowo

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA:  1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
 • Tworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
 • Dbanie o powierzenie mienie.
 • Utrzymanie obiektu w czystości.
 • Ogrzewanie budynku zimą.
 • Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum: średnie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Uhowie” lub przesyłać pocztą do 8 marca dnia 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór instruktora. Bokiny

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: WŚ w Bokinach 1/2 etatu 

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
 • Tworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
 • Dbanie o powierzenie mienie.
 • Utrzymanie obiektu w czystości.
 • Ogrzewanie budynku zimą.
 • Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum: średnie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach” lub przesyłać pocztą do 8 marca dnia 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Najpiękniejsza maska

Protokół Jury Konkursu plastycznego „Najpiękniejsza maska karnawałowa” z dnia 15.02.2021

Na konkurs wpłynęło 61 masek.

Konkurs plastyczny Najpiękniejsza maska karnawałowa

 • Jury w składzie: Dariusz Gumowski, Małgorzata Roszkowska, Beata Łupińska po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać: 12 nagród i 8 wyróżnień.

Kategoria I (5-8 lat)

 • I nagroda: Amelia Sokołowska
 • I nagroda: Julian Połomka
 • I nagroda: Julia Parczewska
 • II nagroda: Helena Piekutowska
 • II nagroda: Natalia Fiedorczuk
 • II nagroda: Grzegorz Kostrowski
 • III nagroda: Róża Kozub
 • III nagroda: Zofia Szulc
 • III nagroda: Alicja Zaremba

Wyróżnienia:

 • Julia Łapińska
 • Maria Kulesza
 • Aleksandra Sawicka
 • Kaja Zatyka
 • Aleksandra Roszkowska

Kategoria II (9-12 lat)

 • I nagroda: Oliwia Sawicka
 • II nagroda: Lena Smolska
 • III nagroda: Bartosz Sokół

Wyróżnienia:

 • Nadia Smolska
 • Emilia Kostrowska
 • Julia Szczepanik

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

Zapraszamy po odbiór nagród i pamiątkowych dyplomów za udział w konkursie od czwartku 18 lutego 2021 r.