Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

W hołdzie Ukrainie

Recital fortepianowo – skrzypcowy

6 października 2022 r.,  godzina 18:00,

sala widowiskowa; wstęp wolny.

Wystąpią:

Katarzyna Makal-Żmuda. Pianistka, kameralistka, pedagog, autorka publikacji naukowych, doktor habilitowany sztuki muzycznej, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Filii w Białymstoku.

Roman Zieliński. Skrzypek i dyrygent. Absolwent klasy skrzypiec w klasie prof. K. Porębskiego w Liceum Muzycznym w Bytomiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Stanisława Tawroszewicza i Bolesława Bieniasza.

W programie:

Aria – utwór Myrosława Skoryka
Elegia – utwór Myrosława Skoryka
Melodia – utwór Myrosława Skoryka
Romans – utwór Mykoła Łysenki
Elegia – utwór Mykoła Łysenki
Taniec hiszpański – utwór Myrosława Skoryka
Rapsodia karpacka – utwór Myrosława Skoryka

koncert w holdzie

Czarna dama

„Czarna dama” to fabularna produkcja filmowa w stylistyce kina noir, której akcja rozgrywa się na terenach przedwojennej białostocczyzny. Obraz przedstawia inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami kryminalną historię tajemniczej kobiety.
Iga uciekając przed trudną przeszłością, wraca do rodzinnego Białegostoku, gdzie przeplatają się historie tajemniczej podlaskiej sekty. Jednak największym zagrożeniem może okazać się jej własna historia.

20 września 2022;
godz. 11:00; wstęp 10 zł;

Po projekcji spotkanie z producentami filmu.

Oficjalna strona filmu: https://czarnadamafilm.pl/

Historię “Czarnej Damy” wymyślił i napisał w formie scenariusza Krzysztof Szubzda, zaś Mucha na dziko postanowiła ją nakręcić. Autorem zdjęć jest Paweł Jankowski – wcześniej zrealizował wielokrotnie nagradzaną “Cząstkę Podlasia”. Ekipa “Czarnej Damy” to prawdziwi pasjonaci i profesjonaliści w swoich dziedzinach – wspólnie stworzyliśmy bardzo zgrany team.

Warsztaty robienia latawców

W piątek 9 września 2022 r. zapraszamy dzieci i rodziców na wspólne warsztaty robienia latawców z instruktorem modelarstwa z Domu Kultury w Łapach Krzysztofem Falkowskim.

Latawce można będzie wykorzystać podczas zawodów latawcowych, które odbędą się w październiku 2022 r.
Zapisy pod nr. 533-336-197 – liczna miejsc ograniczona.
Dom Kultury w Łapach sala 101. Wstęp bezpłatny.

Grypsy z celi śmierci

Dyrektor Domu Kultury w Łapach we współpracy ze stowarzyszeniem INKA zapraszają na koncert słowno-muzyczny pt.

„Grypsy z celi śmierci”

który odbędzie się w poniedziałek

12 września 2022 r. o godz. 18:00

na sali widowiskowej w Domu Kultury w Łapach.

W wydarzeniu wezmą udział:


– Marcin Kwaśny – aktor znany z takich filmów o Żołnierzach Niezłomnych jak „Historia Roja”, „Pilecki” czy „Wyklęty”,
– Marcin Świderski – saksofonista, uznany muzyk i kompozytor,
– Marek Lipski – pianista, ceniony kompozytor, aranżer.

Słowo i muzykę dopełni prezentacja oparta na archiwalnych zdjęciach przybliżających postać ppłk. Łukasza Cieplińskiego, skazanego na pięciokrotną karę śmierci. Czekając na nią, pisał do bliskich, ukochanej żony i syna.
Grypsy Łukasza Cieplińskiego, pisane przez niego podczas prawie pięciu miesięcy spędzonych w celi śmierci więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie to zbiór ponadczasowych, przejmujących przemyśleń.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny

Narwiański Zajazd Szlachecki. 7. Zjazd Rodu Łapińskich.

Serdecznie zapraszamy do spędzenia wspólnie niedzieli:

11 września 2022 r., start 14:30,
boisko obok WDK Łapy Szołajdy

W programie:

 • 14:30 Msza polowa;
 • 15:30 Rozpoczęcie festynu;
 • 15:40 Chór „Łapskie Nutki”
 • 16:00-20:00
  prelekcja Łukasza Lubicza Łapińskiego;
  występy dzieci z DK Łapy;
  pokaz Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich;
  konkursy i zabawy prowadzone przez „Animacje fascynacje”
  zespół „Kolej na Łapianki”
 • 20:00 Zabawa pod gwiazdami


dodatkowo:
wioska dziecięca; zjeżdżalnie dmuchane; piniata; stoiska handlower; konkursy: toczenie beli, rzut chomątem

narwiański zajazd szlachecki

Opowieści z Narwi -wyniki

Protokół Konkursu fotograficznego „Opowieści z Narwi!”
sporządzony 29 sierpnia 2022 roku

Na konkurs wpłynęło: 21 zgłoszeń.

Jury w składzie:

Dorota Nysztor – Z-ca Dyrektor Domu Kultury w Łapach,

Kamila Klim– Starszy Specjalista ds. obsługi interesanta i promocji Domu Kultury w Łapach,

Joanna Januszewicz – Młodszy Specjalista ds. obsługi interesanta i promocji Domu Kultury w Łapach,

po obejrzeniu fotografii i ich ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce: Joao Matos da Costa
 • II miejsce: Aleksandra Zarzecka
 • III miejsce: Kenan Engin

Wyróżnienia:

 • 1. Łukasz Taranowicz
 • 2. Wojciech Domagała
 • 3. Krzysztof Idźkowski
 • 4. Arkadiusz Zajkowski
 • 5. Kolej na Łapianki

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy.

Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
João Matos da Costa
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
Aleksandra Zarzecka
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
Kenan Engin
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022

Nabór na stanowisko plastyka

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko grafika w Domu Kultury w Łapach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • – Podejmowanie inicjatyw mających na celu szerzenie działalności kulturalnej w Domu Kultury w Łapach oraz upowszechnianie wiedzy o sztuce poprzez organizację zajęć plastycznych i artystycznych animacji dla dzieci oraz organizację różnego typu konkursów plastycznych, plenerów, warsztatów itp.;
 • – Organizacja i prowadzenie zajęć w pracowni plastycznej;
 • – Prowadzenie zajęć warsztatowych dla grup z innych placówek podlegających Domowi Kultury w Łapach oraz uczestników Domu Kultury w Łapach i mieszkańcom Gminy Łapy;
 • – Pomoc przy organizacja przeglądów i konkursów;
 • – Współpraca przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Łapach;
 • – Współorganizacja z instytucjami i stowarzyszeniami istniejącymi w najbliższym środowisku;
 • – Przygotowanie i przekazywanie informacji o działalności do serwisów społecznościowych tj. Strona internetowa Domu Kultury w Łapach, strona Facebook, telebim;
 • – Projektowanie i realizacja scenografii dla potrzeb imprez artystycznych organizowanych przez Dom Kultury w Łapach;
 • – Podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty programowej poprzez pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz od podmiotów krajowych: realizacja wniosków finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • – Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
 • – Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury;

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

– Obywatelstwo polskie;

– Wykształcenie minimum: średnie mile widziane ekwiwalentne doświadczenie;

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;

– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;

– Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie również w godzinach
popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

– Zdolności manualne, plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć,

– Własna inicjatywa w działaniu,

– Umiejętność pracy w zespole,

– Kultura osobista,

– Samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności. ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko- Instruktor plastyki – animator” lub przesyłać pocztą do dnia 12.09.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,tel.85 715 23 00, 504 012 169

 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

 • Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

 • W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

15. Dożynki gminy Łapy

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, Dyrektor Domu Kultury w Łapach Wiktoria Wnorowska, Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej Ksiądz kanonik Józef Ogórkis serdecznie zapraszają do spotkania podczas 15. Dożynek z produktem lokalnym gminy Łapy.

15. Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy odbędą się
4 września 2022 r., w Płonce Kościelnej.

W programie:

12:00 Msza Święta w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej

13:30 Korowód Dożynkowy z Orkiestrą Dętą z Suchowoli

14:00 Otwarcie Gali Dożynkowej wręczenie chleba
Występy młodzieży i dzieci z pracowni Domu Kultury w Łapach
Występ cheerliderek „MPower Cheers Łapy”
Pokaz zumby ze studia „Zumba Fitness”
Podsumowanie konkursów:
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2022”
„Najaktywniejsze Sołectwo Gminy Łapy”
„Najlepsze pierogi Gminy Łapy” – nowość!
„Najładniejsze Stoisko Promocyjne Wsi”
„Najlepszy produkt lokalny 2022”
Konkurs gry terenowej

16:30 Występ chóru Łapskie Nutki; Występ zespołu Płonkowianie;

18:30 występ zespołu folklorystycznego Kolej na Łapianki;

19:30 występ zespołu Gigband;

21:00 występ zespołu Piękni młodzi;

Zapewniamy dojazd autokarem z Łap.

Atrakcje:

 • Stoiska sołectw z regionalnymi potrawami kulinarnymi;
 • Obrzędy ludowe w prezentacjach stoisk promocyjnych;
 • Prezentacja kulinarnego dziedzictwa i rękodzieła ludowego;
 • Zagrody z królikami, konikami, kucykami, gęsiami;
 • Wioska dziecięca, darmowe dmuchańce, malowanie twarzy, animacje dla dzieci, robienie tatuaży, skręcanie baloników, wizyta maskotki, piniata, bungee;
 • Występ Orkiestry Dętej z Suchowoli i mażoretek;
 • Pokaz sprzętu wojskowego;
 • Pokazy ratownicze Wojewódzkiej Stacji Pogotowia;
 • Ratowniczego i OSP Płonka Kościelna;
 • Darmowe badania profilaktyczne;
 • Stanowiska: Straży Granicznej, Komisariatu Policji w Łapach, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Poczty Polskiej, Białostockiego Centrum Onkologii

 

2022-08-2

29 sierpnia (piątek)

12:00

Minionki.Wejscie Gru

1g. 30m. Animowany, Komedia; USA;
Pewien dwunastolatek, marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

13:30

Pies w rozmiarze XXL

1g. 28m. od 7 lat; Animowany, Przygodowy
Marmaduke to pies kanapowy, który wyrósł na dużego zwierza daleko wykraczając poza rozmiary standardowej kanapy. Z jednej strony uwielbia zabawę i kłopoty, ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny za swoich opiekunów, których kocha najmocniej na świecie. Pewnego dnia seria jego wygłupów w postaci filmu video trafia do Internetu i w błyskawicznym tempie czyni go sławnym.

15:15

DC Liga Super-Pets

1g. 46m. Komedia, Familijny; USA
Gdy Liga Sprawiedliwości zostaje uprowadzona Superpies Krypto, nieodłączny towarzysz Supermana, organizuje grupę zwierząt ze schroniska, z którymi ruszy im na ratunek.

17:00

Lena i Śnieżek

1g. 30m. Familijny, Komedia; USA
Para niezdarnych złodziejaszków kradnie białe lwiątko i próbuje dostarczyć je do bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta.

Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją

Dyrektor Domu Kultury w Łapach zaprasza do udziału w spotkaniu autorskim z Małgorzatą Siemieniuk.

Spotkanie odbędzie się w piątek

19 sierpnia 2022r. o godzinie 15:00

w sali 208 Domu Kultury w Łapach, wstęp wolny

Autorka przeczyta wiersze z najnowszego tomiku „Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją” oraz będzie możliwość posłuchania akompaniamentu muzycznego.

Małgorzata Siemieniuk urodziła się 21.04 1957r. w Białymstoku, dzieciństwo spędziła w malutkiej pod białostockiej wsi Barszczewo. Od około 25 lat mieszka w Łapach. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczeń Literatury z siedzibą w Lublinie. W 1993r. wydała swój pierwszy tomik „Nostalgia”, następnie w „W zwierciadle duszy”, potem wiersze dla dzieci.

W czerwcu tego roku do druku trafił najnowszy tomik „Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją”.

spotkanie autorskie Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją Małgorzata Siemieniuk

Grypsy z celi śmierci.

27 sierpnia 2022 (sobota), godzina 18:00

Koncert słowno-muzyczny poświęcony pamięci Łukasza Cieplińskiego.
Słowo: Marcin Kwaśny; Muzyka:Marek Lipski i Marcin Świderski.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny

Piknik sąsiedzki 2022

Dom Kultury w Łapach zaprasza do miłego spędzenia czasu na pikniku przy placu M. Konopnickiej.

17 lipca (niedziela) 2022 r., od godziny 14:00

W programie:

 • animacje Paarot,
 • malowanie twarzy,
 • tatuaże,
 • koniki,
 • dmuchańce.

Czas umilą: Łapskie Nutki i wokaliści z Domu Kultury.

Koncert Yankesa Robert Jankowski i Jacek Dębicki

 

2022-08-KINO

5 sierpnia (piątek)

12:30, 14:15

Minionki. Wejście Gru

1g. 30m. Animowany, Komedia; USA;
Pewien dwunastolatek, marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

16:00

Niezgaszalni

1g. 32m. Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku – jeden po drugim – znikają w tajemniczych okolicznościach. W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik „Joe” wstępuje w szeregi strażaków. Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.

17:45

Thor: Miłość i grom

1g. 58m. “Thor: Miłość i grom” wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął – konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która – ku jego zdziwieniu – posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno.

20:00

Na chwilę, na zawsze

Pola (Martyna Byczkowska) jest u szczytu popularności – w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec (Ireneusz Czop), a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona do pracy społecznej.

6 sierpnia (sobota)

12:15

Minionki. Wejście Gru

1g. 30m. Animowany, Komedia; USA;
Pewien dwunastolatek, marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

14:00

Niezgaszalni

1g. 32m. Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku – jeden po drugim – znikają w tajemniczych okolicznościach. W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik „Joe” wstępuje w szeregi strażaków. Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.

15:45, 20:00

Thor: Miłość i grom

1g. 58m. “Thor: Miłość i grom” wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął – konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która – ku jego zdziwieniu – posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno.

18:00

Na chwilę, na zawsze

Pola (Martyna Byczkowska) jest u szczytu popularności – w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec (Ireneusz Czop), a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona do pracy społecznej.

2022-08-DVD

12 sierpnia (piątek)

16:00

Kosmiczny mecz

1g. 28m. Familijny, Komedia; USA ;
Bohaterowie kreskówek Looney Tunes z Królikiem Bugsem na czele porywają Michaela Jordana.

19:00

Grzeczni chłopcy

1g. 30m. Komedia, Przygodowy; USA ;
Trzech dwunastolatków dostaje zaproszenie na imprezę z całowaniem. Idą więc na wagary, aby się do niej przygotować

19 sierpnia (piątek)

16:00

Uniwersytet Potworny

1g. 44m. Animowany, Przygodowy; USA;
Pełen zapału młody potwór dostał się na wymarzony wydział straszologii Uniwersytetu Potwornego.

19:00

Deadpool

1g. 48m. Akcja, Sci-Fi; USA;
Były żołnierz oddziałów specjalnych zostaje poddany niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem uwalnia swoje alter ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal zniszczył jego życie.

26 sierpnia (piątek)

16:00

Dzwoneczek i bestia z Nibylandii

1g. 16m. Animowany, Familijny; USA;
Jelonka, beztroska i utalentowana wróżka świata zwierząt wierzy, że wróżek nie należy osądzać po pozorach, a zwierząt po ich kłach. Dlatego też nie zważając na nic, zaprzyjaźnia się z nieznaną nikomu ogromną bestią i decyduje się sprowadzić ją do Przystani Elfów.

19:00

Ci, którzy życzą mi śmierci

1g. 40m. Dramat, Akcja; USA;
Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaczki, która stara się go ochronić zarówno przed prześladowcami, jak i pożarem otaczającego ich lasu.

Lata 20., lata 30. na WYNOS!

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z polską piosenką dwudziestolecia międzywojennego.

Wydarzenie odbędzie się

15 lipca 2022 o godz. 19:00

sala widowiskowa Domu Kultury

na placu NSZZ SOLIDARNOŚĆ [przed Biblioteką] w Łapach.

 

W programie “Lata 20., i 30. na WYNOS!” wokaliści przeniosą odbiorców w podróż po kabaretowym świecie polskich przebojów E. Bodo, H. Ordonówny, M. Fogga, S. Przybylskiej, J. Kiepury: “Powróćmy jak za dawnych lat…”, “Jesienne róże”, “Zimny drań”, “Umówiłem się z nią na 9”, “Brunetki, blondynki”, “Ach, śpij kochanie”, “Gramofonomanka”, “Na pierwszy znak”, „Ta mała” i wiele innych. Piosenka kabaretowa pochodząca z wodewili i często z pierwszych polskich przedwojennych filmów stanowi niezwykle ważny element kultury polskiej.

Wystąpią:

Mariola Augustyn – sopran

Damian Domalewski – tenor

Tomasz Maleszewski – tenor

Tancerze Teatru Scena Kamienica

Po koncercie dla dzieci uczestniczących w wydarzeniach wręczymy kolorowanki, które zawierać będą ciekawostki, rebusy, zagadki, wykreślanki i krzyżówki, związane z polską piosenką retro. Zaplanowany został także konkurs na najpiękniejsze prace plastyczne.

Uwaga! W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wydarzenie zostanie przeniesione do Domu Kultury w Łapach.

Polskie gwiazdy starego kina.

Dom Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy prac Tomasza Brańskiego. Prace to postery gwiazd kina.

Możliwość nabycia okazjonalnych kartek pocztowych

Wernisaż wystawy 8 lipca 2022 r. godzina 18:00, Galeria pod zegarem.

Serdecznie zapraszamy.