Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

Nabór instruktora. Uhowo

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA:  1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
 • Tworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
 • Dbanie o powierzenie mienie.
 • Utrzymanie obiektu w czystości.
 • Ogrzewanie budynku zimą.
 • Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum: średnie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Uhowie” lub przesyłać pocztą do 8 marca dnia 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór instruktora. Bokiny

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: WŚ w Bokinach 1/2 etatu 

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
 • Tworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
 • Dbanie o powierzenie mienie.
 • Utrzymanie obiektu w czystości.
 • Ogrzewanie budynku zimą.
 • Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum: średnie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach” lub przesyłać pocztą do 8 marca dnia 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Najpiękniejsza maska

Protokół Jury Konkursu plastycznego „Najpiękniejsza maska karnawałowa” z dnia 15.02.2021

Na konkurs wpłynęło 61 masek.

Konkurs plastyczny Najpiękniejsza maska karnawałowa

 • Jury w składzie: Dariusz Gumowski, Małgorzata Roszkowska, Beata Łupińska po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać: 12 nagród i 8 wyróżnień.

Kategoria I (5-8 lat)

 • I nagroda: Amelia Sokołowska
 • I nagroda: Julian Połomka
 • I nagroda: Julia Parczewska
 • II nagroda: Helena Piekutowska
 • II nagroda: Natalia Fiedorczuk
 • II nagroda: Grzegorz Kostrowski
 • III nagroda: Róża Kozub
 • III nagroda: Zofia Szulc
 • III nagroda: Alicja Zaremba

Wyróżnienia:

 • Julia Łapińska
 • Maria Kulesza
 • Aleksandra Sawicka
 • Kaja Zatyka
 • Aleksandra Roszkowska

Kategoria II (9-12 lat)

 • I nagroda: Oliwia Sawicka
 • II nagroda: Lena Smolska
 • III nagroda: Bartosz Sokół

Wyróżnienia:

 • Nadia Smolska
 • Emilia Kostrowska
 • Julia Szczepanik

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

Zapraszamy po odbiór nagród i pamiątkowych dyplomów za udział w konkursie od czwartku 18 lutego 2021 r.

jury 4. OKP „Rzeka …”

Protokół z posiedzenia jury 4. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” sporządzony dnia 10.02.2021

Na konkurs wpłynęły 704 prace plastyczne ze 122 placówek – szkół, świetlic, domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej oraz zgłoszeń indywidualnych m.in. z Zamościa, Warszawy, Katowic, Częstochowy, Białegostoku, Białej Podlaskiej, Nowego Targu, Polkowic, Gdyni, Łodzi i Łap.

Komisja w składzie:

 1. Dariusz Gumowski – plastyk, przewodniczący jury.
 2. Rajmund Brzozowski – instruktor,
 3. Beata Łupińska – instruktor,
 4. Małgorzata Roszkowska koordynator konkursu, instruktor.

Po obejrzeniu i ocenie prac postanowiła przyznać 24 nagrody, 36 wyróżnień i 171 kwalifikacji do wystawy.

Kat. I (7 – 9 lat)

I nagroda – Aleksandra Lewandowska (Dom Kultury w Łapach)

I nagroda – Łucja Stempska (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)

II nagroda – Franciszek Kubec (Pałac Młodzieży w Katowicach)

II nagroda – Agata Wolańska (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)

III nagroda – Aniela Dudycz (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)

III nagroda – Nikola Smolarek (Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie)

Wyróżnienia:

 • Oliwia Suchocka (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Jacek Bobeła (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Jan Żuk (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Amelia Kołodziejczyk (Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym)
 • Dominika Bernaczek (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Rita Studentowicz (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Maja Szymborska (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Aleksandra Grzelak (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Adam Szubiak (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Zofia Padewska (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Kalina Zatyka (Dom Kultury w Łapach)
 • Małgorzata Pędrak (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Hubert Filipczak (Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie)
 • Izabela Kulesza (Dom Kultury w Łapach)
 • Alicja Jendrysko (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach)
 • Tymoteusz Leon Książyk (Pracownia Działań Twórczych Katarzyna Książyk w Serocku)
 • Aurelia Pabian (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Igor Szałek (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie)
 • Oliwia Wojciechowska (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Św. Jadwigi w Łodzi)
 • Halina Jasiak (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Laura Budzisz (Dom Kultury w Łapach)
 • Zofia Mojkowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Leon Ulok (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Maja Lubowicka (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Oliwia Sawicka (Dom Kultury w Łapach)
 • Liliana Łuniewska (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku)
 • Amelia Płońska (Dom Kultury w Łapach)
 • Kamila Reczko (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Karolina Kiepura (Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej)
 • Anna Grodzka (Dom Kultury w Łapach)
 • Lena Kozyra (Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie)
 • Alicja Jaroszyńska (Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie)
 • Hanna Wolska (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Nicole Lipka (Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle)
 • Alicja Kłoskowska (Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku)
 • Emilia Cyrwus (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Zuzanna Szatałowicz (Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach)
 • Łukasz Bojarczuk (Szkoła Podstawowa Nr 18 w Lublinie)
 • Zuzanna Przyłucka (Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach)
 • Jacek Furmańczyk (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. P. Michałowskiego w Krakowie)
 • Angelika Ostrowska (Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym)
 • Anna Tarnowska (Szkoła Podstawowa Nr 18 w Lublinie)
 • Anastazja Wołosowicz (Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach)
 • Błażej Resterniak (Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym)
 • Mikołaj Najduch (Szkoła Podstawowa w Kłomnicach)
 • Lilianna Obszyńska (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Hanna Skóra (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Hanna Mróz (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Aleksander Żbikowski (Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku)
 • Ignacy Gozdyra (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Maria Iankovskaia (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Weronika Kacperek (Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku)
 • Zuzanna Skoczeń (Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej)
 • Nina Golian (Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie)
 • Anna Nieścioruk (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Stella Górska (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Alicja Szafrańska (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Natalia Dubas (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej)
 • Lena Wasielewska (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Amelia Machaj (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Ulyana Hryshanovich (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Błażej Zygmunt (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju)
 • Anna Podgórna (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu)
 • Maja Bazan (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Blanka Borowska (Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku Filia „Przystanek Maciuś”
 • Hanna Urbisz (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy)
 • Igor Jakubowski (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Zuzanna Szczygieł (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Robert Suchocki (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Zuzanna Fiszer (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. II (10 – 12 lat)

I nagroda – Izabela Pogorzelec (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)

I nagroda – Gaja Kondrat (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)

II nagroda – Izabela Juszczak (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)

II nagroda – Jagoda Maciejewska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)

III nagroda – Julia Erber (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)

III nagroda – Klaudia Kozłowska (Dom Kultury w Łapach)

Wyróżnienia:

 • Hanna Kudła (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu)
 • Kinga Trych (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu)
 • Emilia Kostrowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oliwia Malinowska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Marcelina Wawrzyńczyk (zgłoszenie indywidualne)
 • Adrianna Zygier (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
 • Blanka Rezler (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Weronika Przeździecka (Zespół Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie)
 • Helena Koszyk (Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie)
 • Lena Kwarciak (Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Lena Kanty (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Gabriela Łoza (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu)
 • Amelia Kułakowska-Wróbel (Klub „Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Zuzanna Radzimska (Klub „Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Aleksandra Cichosz (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Oliwia Błaszczyk (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Julia Płońska (Dom Kultury w Łapach)
 • Hanna Jankowska (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Anna Łapińska (Dom Kultury w Łapach)
 • Damian Oksztulski (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)
 • Mikołaj Kanikuła (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Anna Karpowicz (Dom Kultury w Łapach)
 • Łukasz Kajewski (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Św. Jadwigi w Łodzi)
 • Klara Lepiarczyk (Pracownia Plastyczna „Creatio” – Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Adrianna Jaworowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Maciej Bobeła (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Gabriela Murawska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oliwa Gola (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Antoni Iwański (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Julia Perlikowska (Szkoła Podstawowa w Białych Błotach)
 • Amelia Duchnowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oliwia Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Kornelia Ciecierska (Szkoła Podstawowa w Białych Błotach)
 • Aleksandra Moroczko (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Aleksandra Piekutowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Aleksandra Budzisz (Dom Kultury w Łapach)
 • Martyna Andrasz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Amelia Bogusz (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie)
 • Dawid Kurowski (Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie)
 • Dominika Ługowska (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Piotr Woliński (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Maja Piętka (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Magdalena Brzewińska (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Lilianna Rudzka (Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej)
 • Zuzanna Rudzka (Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej)
 • Malwina Płońska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oskar Sadowski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach)
 • Marcel Filanowski (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Św. Jadwigi w Łodzi)
 • Maja Skrobek (Dom Kultury w Łapach)
 • Sandra Kłobuch (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Lena Kamińska (Dom Kultury w Łapach)
 • Iga Kozik (Szkoła Podstawowa Nr 48. im. Gen. Józefa Hallera w Gdańsku)
 • Martyna Jendrysko (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach)
 • Arkadiusz Pietrzyk (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie)
 • Maja Kosmala (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Maria Klim (Dom Kultury w Łapach)
 • Milena Ręk (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Eryka Pietrusiak (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Miłosz Olszewski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach)
 • Michaela Andrzejczyk (Dom Kultury w Łapach)
 • Natalia Jastrzębska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach z Oddziałami Integracyjnymi)
 • Zofia Siedlecka (Szkoła Podstawowa Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” w Łodzi)
 • Julia Jaranowska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
 • Weronika Langner (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Adrianna Hyla (zgłoszenie indywidualne)
 • Monika Dynowska (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Łucja Dzwoniarkiewicz (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Ziemowit Zionkowski (Szkoła Podstawowa Nr 18 w Lublinie)
 • Damian Laba (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli)
 • Jan Ciszewski (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim)
 • Iga Goleń (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle)
 • Natalia Szymborska (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Oliwia Ciach (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie)
 • Paulina Karolak (Szkoła Podstawowa Nr 21 w Bytomiu)
 • Zofia Nowak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie)
 • Oliwer Biały (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Hanna Szczygieł (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. III (13 – 15 lat)

I nagroda – Zuzanna Zajączek (Dom Kultury w Łapach)

II nagroda – Wiktoria Lewandowska (Dom Kultury w Łapach)

II nagroda – Klaudia Jastrzębska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach z Oddziałami Integracyjnymi)

II nagroda – Emily Serwin (Dom Kultury w Łapach)

III nagroda – Małgorzata Słomska (Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle)

III nagroda – Amelia Dubla (zgłoszenie indywidualne)

Wyróżnienia:

 • Antonina Liszka (Pracownia Plastyczna „Creatio” – Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Piotr Falkowski (Dom Kultury w Łapach)
 • Katarzyna Sosnowska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Rafał Kociel (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie)
 • Emilia Łochnicka (Dom Kultury w Łapach)
 • Milena Widerska (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Karol Iwański (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Nikola Czarnocka (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Karolina Mertens (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Olga Goch (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Alicja Kulik (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Magdalena Legieć (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Antonina Tutka (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Małgorzata Matysiak (Prywatna Szkoła Podtsawowa Nr 72 w Piasecznie)
 • Wiktoria Szabat (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Julia Pilawska (Dom Kultury w Łapach)
 • Natalia Gruszczyńska (Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie)
 • Zofia Słowińska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Rafał Wiśniewski (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Weronika Ujma (Szkoła Podstawowa Nr 46 im. S. Żeromskeigo w Częstochowie)
 • Amelia Jasińska (Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku)
 • Janek Trzonek (zgłoszenie indywidualne)
 • Sofija Malinowska (Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 w Piasecznie)
 • Eliza Borowska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym)
 • Natalia Wardziak (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Otylia Tkacz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
 • Marcin Kulicki (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach)
 • Natalia Stanek (Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle)
 • Natalia Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Daria Turkiewicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Nadia Żmigrodzka (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Magda Dyczko (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Marta Jurasik (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. IV (16-19 lat)

I nagroda – Natalia Weronika Wojewódzka (zgłoszenie indywidualne)

II nagroda – Aleksandra Hryciuk (I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej)

II nagroda – Kamila Jochańska (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Wyróżnienia:

 • Dominika Sajur (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Klaudia Kęska (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie)
 • Kornelia Gajewska (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Julia Maria Płońska (Dom Kultury w Łapach)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Wiktoria Sabat (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Aleksandra Pankalla (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Aleksandra Dudek (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach)
 • Kinga Michalik (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Karolina Turczyńska (Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie)
 • Natalia Sienkiewicz-Komarzewska (IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku)
 • Kornelia Wsuł (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Zofia Wróblewska (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Zuzanna Łukaszewska (Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku)
 • Julia Kristof (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Wojciech Smolka (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Wiktoria Gil (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Antonina Oleszczuk (Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie)
 • Seweryn Gołdyn (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Kinga Spigiel (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Patryk Żmigrodzki (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Karina Mościcka (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Mateusz Melnyczuk (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Oliwia Jakubowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. V (20+)

I nagroda – Barbara Rzęsa (Centrum Kultury w Polkowicach)

II nagroda – Edyta Baran (Pracownia Ceramiki Artystycznej. Centrum Kultury w Polkowicach)

II nagroda – Daniela Żmuda (Centrum Kultury w Polkowicach)

Wyróżnienia:

 • Irena Sajdłowska-Piskorz (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Teresa Mazur-Majda (Centrum Kultury w Polkowicach)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Aleksandra Wołoszyn (zgłoszenie indywidualne)
 • Małgorzata Płońska (zgłoszenie indywidualne)
 • Marek Czarnik (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Katarzyna Książyk (Pracownia Działań Twórczych Katarzyna Książyk w Serocku)
 • Wanda Musiał (zgłoszenie indywidualne)
 • Danuta Bendoza (Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie)
 • Elwira Kubiak (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Alina Bobeła (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Józef Jelonek (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Katarzyna Andrasz (Pracownia Ceramiki Artystycznej. Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Arleta Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Magdalena Jakubowska (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Jury podkreśla wysoki poziom prac, pomysły i warsztat twórczy autorów. Dziękuje także opiekunom artystycznym za  zaangażowanie w przygotowanie dzieł na konkurs.

O terminie podsumowania konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej zostaną Państwo poinformowani.

 

Najpiękniejsza maska karnawałowa

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łapy do udzału w konkursie na najpiękniejszą maskę karnawałową. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – maskę karnawałową. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łapy do udziału w konkursie na najpiękniejszą maskę karnawałową.

Tu pobierz Regulamin Konkursu

Tu pobierz Kartę Zgłoszenia

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – maskę karnawałową.

Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 5-8 lat oraz 9-12 lat. Maska powinna mieć formę przestrzenną, tj. umożliwiającą noszenie na twarzy (np. poprzez przymocowanie gumki lub patyczka). Technika pracy dowolna (z wyjątkiem użycia materiałów sypkich i nietrwałych typu ryż, kasza, plastelina).

Termin nadsyłania prac to 12 lutego 2021 r.
Informacji udziela Małgorzata tel. 533336191

Protokół Konkurs recytatorski „Moja Babcia mój Dziadek”

Jury w składzie: Adam Karasiewicz, Beata Łupińska, Rajmund Brzozowski po wysłuchaniu 7 nagrań wideo recytacji uczestników konkursu, nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

Kategoria: przedszkole 4- 6 lat

1. – Zofia Warakomska. „Święto”, autor nieznany
2. – Helena Piekutowska. „Dziadkowie”, autor nieznany
3. –Zofia Łapińska. „Odlotowa babcia”, autor nieznany
3. –Barbara Pietraszko. „Dziadek przyjdzie”, M. Konopnicka

Kategoria: klasy 1-3

1. – Maja Łapińska. „Wiersz dla babci”, W. Chotomska
2. – Amelia Płońska. „Moja Babcia”, H. Niewiadomska
3. –Aleksandra Pęza „Moja Babcia”, H. Niewiadomska

Gratulujemy. Zapraszamy do Domu Kultury po odbiór nagród.

Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni podsumowanie

Boże Narodzenie to jeden z najradośniejszych i najbardziej oczekiwanych okresów w roku. Aby jeszcze bardziej umilić ten czas oczekiwania, Klub Sportowy Minotaur we współpracy z Domem Kultury w Łapach, zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni”.

logo

Był on skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac ukazujących różne wymiary Bożego Narodzenia. Wśród nich znalazły się tradycyjne ujęcia, nawiązujące do symboliki Świąt, ale nie zabrakło też fantazyjnych wyobrażeń. Uczestnicy po raz kolejny zaskoczyli nas swoją pomysłowością i ciekawym podejściem do tematu. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach

Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni

plakat ŚBN oczami mojej wyobraźni

Regulamin konkursu plastycznego + karta uczestnika

„Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni”
Organizatorami konkursu plastycznego „Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni” są Klub Sportowy „Minotaur” we współpracy z Domem Kultury w Łapach.

Termin przyjmowania prac upływa 18 grudnia 2020 r..

Prace należy dostarczyć na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.

1. Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
– pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży,
– propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i rozwijanie wrażliwości na sztukę.

2. Tematyka konkursu

Tematem konkursu są wyobrażenia na temat Świąt Bożego Narodzenia – zarówno te tradycyjne, jak i nowatorskie. Zachęcamy do przedstawienia bożonarodzeniowych obrzędów i zwyczajów, ale też wizji i marzeń na temat Świąt.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I. Przedszkola
II. Uczniowie klas I-III
III. Uczniowie klas IV-VIII

Pobierz pełen regulamin konkursu plastycznego i kartę uczestnika