Wszystkie wpisy, których autorem jest Rajmund

Plenerowa muzyka filmowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich na chwilę relaksu.

Cykl koncertów z okazji 510 lecia Województwa Podlaskiego.

9 lipca 2023 r. plac Solidarności (fontanny) godzina 13:00

Zespół instrumentalny pod dyrekcją Tomasza Filipczaka.
perkusja Przemysław Kuczyński, gitara basowa Paweł Bomert, skrzypce Justyna Baran, gitara akustyczna Jan Malecha, saksofon/flet Mariusz Mielczarek, saksofon Janusz Brych, trąbka Piotr Ziarkiewicz, Puzon Andrzej Rękas, wiolonczela Adam Misiak, keyboard Maciej Tomaszewski

Wojna z dziadkiem. Kino plenerowe

Dom Kultury w Łapach oraz Radio Nadzieja zapraszają na projekcję filmu “Wojna z dziadkiem”.

Letnie kino plenerowe odbędzie się 1 lipca 2023 r. o godzinie 21:00 na parkingu Domu Kultury w Łapach.

“Wojna z dziadkiem” to amerykańska komedia familijna z 2020 roku w reżyserii Tima Hilla. Film opowiada o młodym chłopcu o imieniu Peter (Oakes Fegley), który walczy w wojnie dowcipów ze swoim dziadkiem (Robert De Niro), próbując zmusić go do wyprowadzenia się z jego pokoju.

Wstęp bezpłatny. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Scena, realizacja dźwięku i oświetlenia. Zapytanie ofertowe nr 7/2023 z dnia: 19. 06. 2023 r.

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia na imprezie: XVI Dożynki z produktem lokalnym Gminy Łapy.

Zapytanie ofertowe nr 7/2023 z dnia: 19. 06. 2023 r.

Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8
18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajmie sceny (scena kompletna z zadaszeniem), nagłośnienia (realizacja dźwięku) i oświetlenia (realizacja oświetlenia) wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń podczas XVI Dożynek z produktem lokalnym Gminy Łapy oraz wynajem barierek. Główna gwiazdą wieczoru będzie zespół DEFIS.

Po stronie Wykonawcy leży:

1. Transport, montaż, demontaż sceny o wymiarach 8m x 6m,
2. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np. gęsta siatka lub gęsty materiał, szczególnie przy niesprzyjającej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę.
3. Schody sceniczne o szerokości 2 m po obu stronach sceny, aktualne atesty bezpieczeństwa.
4. Zapewnienie barierek zwykłych 2,10 m w ilości: 40 sztuk.
5. Konstrukcje techniczne muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Organizatora – oferent będzie zobowiązany do przekazania kserokopii atestów Organizatorowi.
6. Zapewnienie oświetlenia i nagłośnienia transport, montaż, demontaż.

  • nagłośnienie liniowe marki L-Acoustics, Meyer Sound lub równoważne o mocy 2 x 4 kW; 4 monitory (min. 2 tory), 8 mikrofonów beta 58, di-box stereo x 2, cd/usb player, bieżąca obsługa nagłośnienie podczas wydarzenia
  • oświetlenie sceniczne: 6 ruchomych głów Martin lub równoważne, 6 x głowica ruchoma WASH, białe światło frontowe reflektor PC x 6.

Po stronie Organizatora leży:
• Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.
• Ubezpieczenie imprezy.
• Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.
• Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
• Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.

Miejsce wykonania zamówienia: Wydarzenie kulturalne odbędzie się w Płonce Kościelnej.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena
• Rekomendacje (załączone do oferty)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1.

Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela: Rajmund Brzozowski tel. 513 633 040 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30.

Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 3.07.2023r. do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca
• Oferty niekompletne będą odrzucone.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
• Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

Magia Muzyki

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza wszystkich do miłego spędzenia popołudnia.

Zobacz fotorelację z imprezy.

Magia Muzyki to spektakl taneczny, wokalny i instrumentalny przygotowany przez uczestników pracowni nauki gry na skrzypcach i pianinie, nauki śpiewu oraz tańca, prezentujący tegoroczne osiągnięcia uczestników wymienionych pracowni.
Dom Kultury w Łapach

23 czerwca 2023 r, godzina 18:00, wstęp wolny.

Magia Muzyki to spektakl taneczny, wokalny i instrumentalny przygotowany przez uczestników pracowni nauki gry na skrzypcach i pianinie, nauki śpiewu oraz tańca, prezentujący tegoroczne osiągnięcia uczestników wymienionych pracowni.

Inspiracją do przygotowania wydarzenia jest 100-lecie działalności wytwórni Disney’a. W programie artyści przedstawią m.in. największe muzyczne przeboje z kultowych filmów tej wytwórni.

Wstęp na przedstawianie jest bezpłatny, bilety są do odebrania w Domu Kultury w Łapach w pokoju 209.

Magia Muzyki to spektakl taneczny, wokalny i instrumentalny przygotowany przez uczestników pracowni Domu Kultury w łapach

Lato 2023.2

Turnus 2. Dziękujemy za zaufanie.

Lista jest pełna. Osoby, których dzieci zostały zakwalifikowane do udziału w Akcji Lato 2023 (wg kolejności zgłoszeń) otrzymają informację telefoniczną. (jutro 13 czerwca 2023)

Lato 2023.1

Turnus 1. Dziękujemy za zaufanie.

Lista jest pełna. Osoby, których dzieci zostały zakwalifikowane do udziału w Akcji Lato 2023 (wg kolejności zgłoszeń) otrzymają informację telefoniczną.

Trzy pracownie 2023

Dom Kultury w Łapach zaprasza na wernisaż wystawy uczestników pracowni Domu Kultury w Łapach.
Od 16 czerwca 2023 r. (godzina 17:00) można będzie podziwiać prace naszych artystów.
Wystawa prac trzech pracowni: plastycznej, malarstwa i rysunku i pracowni modelarskiej. Zapraszamy

 wernisaż wystawy uczestników pracowni Domu Kultury w Łapach

Akcja Lato 2023

Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, modelarskie także gry i zabawy w godzinach od 10:00 do 14:00. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczkę autokarową.

Zapisy wyłącznie przez formularz ONLINE;

Harmonogram publikacji aktywnych formularzy:
na 1 turnus odbędą się 12 czerwca o godz. 12:00
na 2 turnus odbędą się 12 czerwca o godz. 16:00

Treść Regulaminu Akcji Lato 2023, wzory dokumentów do uzupełnienia, inne niezbędne informacje do pobrania w linku poniżej: Regulamin Akcji Lato 2023

Zapraszamy strona oficjalna Akcji Lato: https://dklapy.pl/akcje/

Wieża widokowa w Uhowie

Otwarcie wieży widokowej w Uhowie

11 czerwca 2023 (niedziela) ok. godziny 16:00

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski oraz Stowarzyszenie Kreatywni zapraszają na uroczyste otwarcie wieży widokowej w Uhowie.

W programie:

Rajd rowerowy Płonka Kościelna- Uhowo (start 15:00);
Oficjalne otwarcie wieży widokowej w Uhowie (16:00);
konkurencje sportowe: „uchwyt drwala”, piła „moja-twoja”;
występ uczestników pracowni muzycznych Domu Kultury w Łapach;
koncert gitarowy Roberta J i Jacka D;
muzyka klubowa.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie. 3

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie.

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: ½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
• Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych;
• Okresowe mycie okien i drzwi wejściowych;
• Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku (koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie chodnika);
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
• Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
• Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie minimum: średnie lub zawodowe
• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie” lub przesyłać pocztą do dnia 10 czerwca 2023 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel. 858 751 850, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dzień dziecka 2023

Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy

1 czerwca 2023; od godziny 15:00; fontanny w Łapach

Bajkowy dzień dziecka – piknik rodzinny, dedykowany dla dzieci z okazji ich święta – Dnia Dziecka, planowany na terenie placu NSZZ Solidarność w Łapach, start godz. 15:00. Tematyką wydarzenia będą znane i lubiane dziecięce bajki.

W programie przewidziano:

15:00 – występ Iluzjonisty magika Damiana Karlińskiego,

16:00 – bajkowy koncert, podczas którego wokaliści z Domu Kultury w Łapach wykonają utwory ze znanych bajek Disneya m.in. Pocahontas, Król Lew, walecznej Vaiany.

Organizatorzy zaplanowali także:

– konkurs na „Najpiękniejszy kostium bajkowy”,

– wręczenie nagród laureatom konkursu „Być jak sławni Polacy”.

– grę terenową z nagrodami.

Popołudnie zakończy bajkowa dyskoteka.

Na najmłodszych uczestników wydarzenia czekają atrakcyjne animacje: warsztaty robienia gniotków, tatuaże, kącik kreatywności. Na placu pojawią się także stoiska handlowe oferujące lody, gofry i inne łakocie oraz bezpłatne dmuchańce.

Organizatorami wydarzenia są Dom Kultury w Łapach, Urząd Miejski w Łapach, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy, Klub Wolontariusza Łapy, Centrum Aktywności Społecznej w Łapach, Centrum Usług Społecznych w Łapach oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Klub Integracji Społecznej w Łapach.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!”

Konkurs

„Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie na „Najpiękniejszy bajkowy kostium”

Każde dziecko chcące wziąć udział w konkursie przychodzi na imprezę przebrane za swoją ulubioną postać z bajki. Do zgarnięcia atrakcyjne nagrody. ZAPRASZAMY

Krok do kariery. Wyniki

Protokół Jury II PODLASKIEGO PRZEGLĄDU „KROK DO KARIERY”

sporządzony 19 maja 2023 roku. Jury w składzie: Weronika Bochat – Piotrowska – aktorka dubbingowa i teatralna, wokalistka, prezenterka i trenerka wokalna, Justyna Wieruszewska – Biniek – śpiewaczka operowa, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleksandra Pawluczuk – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku na kierunku Instrumentalistyka.

Po wysłuchaniu prezentacji muzycznych i ich ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 1; soliści

I miejsce: Daria Kucińska
II miejsce: Maja Markowska; Kinga Skibko
III miejsce: Barbara Pietraszko
Grand Prix: Michał Świsłocki

Kategoria 1;   instrumentaliści

I miejsce: Nikodem Sawicki

Kategoria 2; soliści

I miejsce: Milena Łapińska
II miejsce: Dawid Andrejczyk; Daria Masłowska
III miejsce: Mateusz Wołczek;Aleksandra Ogilba
Wyróżnienia: Aleksandra Kurzyna; Anita Kiszko; Zofia Borowska; Maja Klewinowska; Magdalena Ostaszewska; Tomasz Łapiński
Grand Prix: Mateusz Waszkiewicz
Nagroda dyrektora: Tomasz Łapiński

Kategoria 2; instrumentaliści

I miejsce: Adam Falkowski
II miejsce: Florian Rafałowski
Wyróżnienia:  Hubert Mieczkowski; Emilia Potocka

Grand Prix: Melania Khmyz

Kategoria 3; soliści

I miejsce: Oliwia Demiańczuk
II miejsce: Amelia Szymańska; Emily Serwin
III miejsce: Anna Wróblewska; Julia Oszmian
Wyróżnienia: Aleksandra Łapińska; Julia Serwin
Grand Prix: Julia Rydelek
Nagroda dyrektora: Aleksandra Łapińska

Kategoria 3 instrumentaliści

Wyróżnienia: Julia Jakuć

Kategoria 4; zespoły

I miejsce: Pedeciaki
II miejsce: Julia Duchnowska; Bronisław Nowak
III miejsce: Łapskie Wokale
Wyróżnienie: Kwartet Pedeciaki
Grand Prix: Złap Głos

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,  laureatom gratulujemy.

2023 Krok do kariery
Zobacz fotorelację z imprezy ->

Spektakl słowno-muzyczny

Powstanie styczniowe

15 czerwca (czwartek); godzina 11:00

Montaż tekstów, często mniej znanych, opisujących ostatni zryw przed odzyskaniem niepodległości.
Na warstwę słowną złożą się utwory m.in.
Marii Konopnickiej, Edwarda Słońskiego, Tadeusza Makowieckiego, wspomnienia , odezwy i oceny powstania. Wszystko to okraszone muzyką i pieśniami powstańczymi oraz ponadczasowymi, dobrze znanymi pieśniami patriotycznymi.
Całość dopełni wystawa pt. „Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej”.

słowo i śpiew Jerzy Zielnik
przy fortepianie Wojciech Świętoński

Serdecznie zapraszamy wstęp wolny. Czas trwania 50 minut

Dzień Matki 2023

Serdecznie zapraszamy

26 maja o godzinie 18:00

na salę widowiskową Domu Kultury w Łapach na

Muzyczny Bukiet z okazji Dnia Matki.

W programie niesamowity koncert koncert Maestro Chives znany na świecie skrzypek, artysta Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz pokaz makijażu Anna Rúa.

Anna pracowała przy pokazach mody m.in. Warsaw Fashion Street, Warsaw Fashion Day, programach tv – The Voice of Poland, The Voice of Poland Kids, Bake Off – Ale Ciacho!

Zapraszamy wszystkie mamy 26 maja o godzinie 18:00 na Salę Widowiskową Domu Kultury w Łapach na Muzyczny Bukiet z okazji Dnia Matki.

Sąsiedzka Dolina

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy o trwających konsultacjach wśród mieszkańców m.in. Gminy Łapy dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina, obejmującego 11 gmin województwa podlaskiego: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady, Dobrzyniewo Duże. LGD zbliża się do końca opracowania dokumentu.

Informujemy iż na stronie http://sasiedzkadolina.pl/blog (po kliknięciu w przycisk “Otwórz”) znajduje się projekt Strategii budowanej dla obszaru wspomnianych gmin.

Prosimy o Państwa cenne uwagi, opinie i sugestie. Ze względu na zbliżający się termin złożenia dokumentów, bardzo prosimy o wyrażenie swojej opinii w zakresie opracowanego dokumentu do dnia 24.05.2023 r.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości komentowania tekstu, nanoszenia uwag za pomocą formularza znajdującego się na stronie pod tym samym adresem (formularz/Ankieta online – przycisk “Sprawdź” lub Formularza w formacie PDF). Usprawni to proces konsultacji i przygotowania ostatecznej wersji dokumentu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w procesie konsultacji i dodania swej opinii, sugestii, by zgodnie z zasadą partycypacji przy tworzeniu LSR jak największa liczba osób była zaangażowana w proces konsultacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina

Kabaret Paranienormalni ma już 18 lat!

To powód, żeby świętować w towarzystwie najlepszych skeczy w towarzystwie premier i debiutów, których nie zabraknie w nowym programie „Osiemnastka.”

17 czerwca 2023 (sobota)godzina 16:00

Bilety do nabycia w Domu Kultury w Łapach, kupbilecik.pl, biletyna.pl [100PLN]

Zapraszamy do wspólnej celebracji, która potrwa cały 2023 rok! Blisko dwugodzinny spektakl, to przede wszystkim nowe skecze i postacie, które zabiorą widzów w podróż pełną humoru, komedii pomyłek i zaskakujących sytuacji.

Skecze z najnowszego programu to wynik naszych wieloletnich obserwacji, tego co dzieje się w naszych domach, w zakładach pracy, telewizji, na ulicy, a nawet w kolejce na lotnisku.

W krzywym zwierciadle widzowie zobaczą także własne odbicie, a niektórzy będą mieli również okazję wystąpić z nami na scenie, bo OSIEMNASTKA to skecze z udziałem publiczności.

OSIEMNASTKA to projekt , który oderwie Was od szarej, przygnębiającej codzienności i przeniesie w paranienormalną, alternatywną rzeczywistość. Na scenie już pełnoletni: Michał Paszczyk, Robert Motyka i Jarosław Pająk!

Kabaret Paranienormalni ma już 18 lat w domu kultury w łapach