Wszystkie wpisy, których autorem jest Rajmund

Premiery kinowe 1 grudnia 2023

premiery kinowe grudzień 2023

O psie, który jeździł koleją

godzina 8:30

1g. 38m. Familijny; Polska 2023;
Zuzia ma dziesięć lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chciałaby żyć jak inne dzieci, ale choroba sprawia, że jej codzienność jest pełna ograniczeń. Rodzice dziewczynki robią wszystko, żeby wlać w serce dziecka jak najwięcej radości. Pomoże im w tym Lampo – niezwykły psi podróżnik, którego nieoczekiwane pojawienie się w życiu Zuzi odmieni jej świat na zawsze.

Chłopi

godzina 10:00

1g. 56m. dramat, animowany; Polska 2023;
Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.

Trolle 3

godzina 14:30 i 16:30

1g. 32m. komedia, fantasy; USA 2023;1g. 32m. komedia, fantasy; USA 2023;
Po dwóch filmach o prawdziwej przyjaźni, pełnych nieustającego flirtu, Poppy i Mruk są teraz oficjalnie parą (#broppy)! W miarę jak stają się sobie bliscy, Poppy odkrywa nieznaną historię z przeszłości Mruka.

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży

godzina 18:30

2g. 37m. sci-Fi, akcja; USA 2023
Każda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę.

Przestrzenie Sztuki

Listopad zapowiada się u nas tanecznie, a to za sprawą projektu Przestrzenie Sztuki

Ruszamy z programem, którego misją jest rozwijanie i popularyzowanie tańca.

Rozpoczynamy już jutro (7.11 godz.11.00) na naszej sali widowiskowej spektaklem taneczno-teatralnym pt

„Niebieska Zasłona”

Przedstawienie z pogranicza teatru i tańca dedykowane jest młodej widowni, w której pierwsze skrzypce gra świat wyobraźni, a poruszają ją muzyka na żywo oraz taniec w jego różnych formach od klasycznego, współczesnego po improwizację.

Spektakl tworzy wielowarstwową , interdyscyplinarną konstrukcję, operującą językiem ciała, muzyki, multimediów, czerpiącą z klasyki światowej literatury i wynoszącą na piedestał to, co współczesność sukcesywnie niszczy, a co dla dzieci i młodzieży jest tak bardzo ważne–wyobraźnię.

Na scenie zobaczymy uczniów najstarszych klas białostockiej szkoły baletowej w twórczej interpretacji białostockich artystów: choreografa Karoliny Garbacik oraz reżysera Pawła Chomczyka.

W dwa listopadowe weekendy od piątku do niedzieli włącznie (od 17 do 19.11 oraz od 24 do 26.11) ruszamy z kolejnym etapem projektu zatytułowanym

„Więcej niż tańczące parabole”,

którego celem jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania tańcem. Warsztaty poprowadzi Edyta Szachniewicz – tancerka, nauczycielka tańca, choreograf. Absolwentka kierunku Taniec Nowoczesny na Wydziale Sztuk Scenicznych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Jej wiodącym stylem jest hip hop, którego naucza od 2013. Na co dzień prowadzi zajęcia właśnie z tej techniki oraz z improwizacji ruchowej. Projekt skierowany jest do młodzieży licealnej, która weźmie udział w spotkaniach wprowadzających w tematykę tańca w wykładach performatywnych dotyczących różnych stylów i zagadnień tańca. Warsztaty zakończą się mini spektaklem tanecznym na naszej sali widowiskowej

26 listopada o godz. 15:00.

Ostatni etap wydarzenia realizowanego razem z Przestrzenie Sztuki Białystok w naszym mieście to trzy krótkoterminowe programy społeczne, których założeniem będzie aktywizowanie do tańca dzieci oraz dorosłych.

Pierwsze spotkanie to

„Rodzinne zabawy z tańcem”,

które obejmuje 90 minutowe zajęcia dla całych rodzin, zachęcające do aktywności ruchowej oraz łączące pokolenia. Drugi projekt

„Pójdźmy w tango”

ma na celu zainteresowanie aktywnością ruchową osób dorosłych i młodych dorosłych ze szczególnym naciskiem na popularyzację tańca użytkowego wśród mężczyzn. Uczestnicy poznają podstawy tanga argentyńskiego.

Ostatni z projektów,

Bardzo męskie tańce

ma na celu zainteresowanie tańcem młodych chłopców w wieku 8-12 lat, ze szczególnym naciskiem na popularyzację tańca współczesnego i break dance.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Znajdź zajęcia odpowiednie dla siebie i zarejestruj się już dziś

07.11.23 – wtorek- godz. 11.00
-Spektakl teatralno – muzyczny „Niebieska Zasłona” – wstęp wolny

17.11.23 – piątek-godz.17.00-warsztaty dla młodzieży
„Więcej niż tańczące parabole”

Więcej na : https://tiny.pl/cp7p1 Zapisy : https://tiny.pl/cp7ps

18.11.23 – sobota-godz.10.00-
warsztaty dla młodzieży „Więcej niż tańczące parabole”

19.11.23 – niedziela-godz.10.00-
warsztaty dla młodzieży „Więcej niż tańczące parabole”

19.11.23 – niedziela-godz.13.00-
„Rodzinne zabawy z tańcem”

Więcej informacji: https://tiny.pl/cldt9;

Zapisy: https://tiny.pl/cldtf\

24.11.23 – piątek-godz.17.00-
warsztaty dla młodzieży „Więcej niż tańczące parabole”

25.11.23 – sobota-godz.10.00-
warsztaty dla młodzieży „Więcej niż tańczące parabole”

26.11.23 – niedziela-godz.12.00-
warsztaty dla młodzieży „Więcej niż tańczące parabole”

26.11.23 – niedziela-godz.15.00-
spektakl „Więcej niż tańczące parabole” – wstęp wolny

26.11.23 – niedziela-godz.15.00-
„Bardzo męskie tańce”
Więcej informacji: https://tiny.pl/cpj5m

Zapisy : https://tiny.pl/cpj5c

30.11.23 – czwartek-godz.17.00-
„Pójdźmy w tango”

Więcej informacji : https://tiny.pl/cldc6

Zapisy : https://tiny.pl/cldcb

Złoty Mikrofon 2023 jury

Protokół Jury

Jury w składzie: Justyna Miszczuk, Justyna Rainko oraz Aneta Mazur postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria I – PRZEDSZKOLA, KLASY 0
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Dominika Bukłaho

Miejsce I – Zofia Piekut
Miejsce II – Andżelika Bukłaho
Miejsce III – Kornelia Gąsowska
Wyróżnienie – Maja Wilczewska
Wyróżnienie – Nikodem Michałowski

Kategoria KLASY I-IV
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Kinga Skibko

Miejsce I – Michał Świsłocki
Miejsce II – Zofia Łapińska
Miejsce III – Gabriela Kuryś
Wyróżnienie – Zofia Warakomska
Wyróżnienie – Katarzyna Ułanowicz
Wyróżnienie – Maja Płońska

Kategoria KLASY V-VIII
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Milena Łapińska

Miejsce I – Anita Kiszko
Miejsce II – Julia Zawada
Miejsce III – Maja Noa Rybak
Wyróżnienie – Lidia Łupińska
Wyróżnienie – Paweł Walczuk
Wyróżnienie – Anna Łapińska

Kategoria ZESPOŁY
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Alicja Krotoszyńska, Antonina Odachowska, Jan Januszewicz

Miejsce I – Zespół Świetliki
Miejsce II – Laura Ciechanowska, Lidia Zdrodowska, Oliwia Goździk
Miejsce III – Lidia Łupińska, Anita Kiszko
Wyróżnienie – Oliwia Górecka, Maria Grochowska, Wojciech Tarasiuk, Nikodem Nowacki

Dostawa art. chemicznych, środków czystości 2023.11

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie artykułów chemii gospodarczej i środków czystości do lokalu przy ul. Głównej 8

Zapytanie ofertowe 2023.11. Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości .PDF

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości; do Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2023 r.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ZO 11/2023)

Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 2 do ZO 11/2023)

Zaakceptowany wzór umowy

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki);

Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy).

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich w/w dokumentów wskazanych w momencie składania ofert – Zamawiający może odrzucić ofertę przed procesem oceny ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Osobiście w siedzibie w siedzibie Zamawiającego: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, pok. 207,
w terminie do dnia 6.11.2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: r.brzozowski@dklapy.pl, (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 zapytania).

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%). Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dokumenty do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2023/10/z-o-chemia-11-2023.2.pdf

Galeria Narwiańska w Uhowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie Galerii Narwiańskiej w Uhowie.

27 października 2023 r. od godziny 17:00

Wykład i spotkanie z historykiem Piotrem Sobieszczakiem;
występ muzyczny Franciszka Płońskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie Galerii Narwiańskiej w Uhowie

Zakup i dostawa pelletu. Zapytanie ofertowe 2023.10

  • Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu kod CPV 09111400-4, wraz w wniesieniem do pomieszczenia magazynowego.

Specyfikacja:

Dostawa pelletu z drzewa liściastego (dopuszczalne inne) w ilości 24 tony do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach.

Uhowo 8 ton, Płonka Kościelna 8 ton, Łapy-Szołajdy 8 ton z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie listopad grudzień 2023 r., luty 2024 r.

Długość do 40 mm, średnica do 8 mm, wartość opałowa od 19 000 kJ/kg, wilgotność max. 10 %, zawartość popiołu do 1,5 %, opakowanie jednostkowe od 15 – 40 kg

Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia.

Warunki płatności:

Płatność następować będzie zgodnie z ilością dostarczonego pelletu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złożona oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną:  r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście.

Termin składania ofert upływa:

27 października 2023 r. do godz. 12:00, decyduje data wpływu.

Rozstrzygnięcie oferty nastąpi do 27 października 2023 r. do godz. 15:00

Informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia/

Wystawa w Galerii „Pod Zegarem”

12 października 2023 r. w Galerii Sztuki „Pod Zegarem”, w Domu Kultury w Łapach została otwarta wystawa malarstwa Pani Agnieszki Zdrodowskiej-Karkosz.

Pani Agnieszka jest nauczycielką plastyki w łapskich szkołach podstawowych oraz do niedawana była instruktorką w Domu Kultury w Łapach. Podczas wernisażu Galerię odwiedziło liczne grono osób, a wystawę uroczyście otworzyli Burmistrz Łap Pan Krzysztof Gołaszewski oraz Dyrektorka Domu Kultury w Łapach Pani Justyna Miszczuk. Wernisaż uświetnił recital znanego muzyka – Marka Jarosza. Obrazy można podziwiać do połowy listopada.

Zapraszamy Państwa do Galerii.

Rondo im. 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w Łapach

Zapraszamy na uroczystość odsłonięcia kamienia i nadania nazwy ronda im. 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w Łapach oraz uroczystość upamiętnienia 70. rocznicy śmierci mjr. Kazimierza Kamieńskiego ps Huzar wraz z oficjalnym odsłonięciem muralu które odbędą się

14 października 2023 roku

Program uroczystości:
9:00 uroczystość 70. rocznicy śmierci mjr. Kazimierza Kamieńskiego ps. huzar wraz z oficjalnym odsłonięciem muralu – szczyt bloku na ul. Armii Krajowej 2 w Łapach

odsłonięcia kamienia i nadania nazwy ronda im. 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

9:45 złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą 60. rocznicę procesu mjr. Kazimierza Kamieńskiego Huzara i jego żołnierzy w Łapach

10:00 Msza Św. w intencji Żołnierzy 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w kościele pw. św. Krzyża w Łapach

11:30 uroczystości wraz z odsłonięciem kamienia upamiętniającego 6. Wileńską Brygadę Armii Krajowej na rondzie drogi wojewódzkiej nr 682 w Łapach, koncert pieśni patriotycznych zespołu wokalnego „Łapskie Nutki”

organizatorzy:
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”

Malarstwo Agnieszki Zdrodowskiej – Karkosz

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” serdecznie zaprasza 12 października 2023, o godz. 18.00, na otwarcie wystawy malarstwa Agnieszki Zdrodowskiej – Karkosz.

Agnieszka Zdrodowska – Karkosz jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracuje jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Łapach oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach.

Wykształcenie i doświadczenie artystyczne zdobywała w wielu pracowniach malarstwa i rysunku m.in. u profesora Krzysztofa Pituły, artysty plastyka Stanisława Kędzielawskiego, w pracowni grafiki warsztatowej profesora Bogdana Przybylińskiego, w pracowni artysty plastyka IwonySielskiej.

,,Malarstwo to nie tylko zbiór umiejętności czy zręczności. To swobodna kreacja, przekraczanie granic i indywidualne poszukiwania w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni malarskiej”.

Tym Agnieszka kieruje się w swojej pracy twórczej.

Poświęcając się prawie całkowicie pracy dydaktyczno-pedagogicznej, malarstwo odkrywa na nowo.

Do podziwiania najnowszych dzieł Agnieszki Zdrodowskiej-Karkosz zaprasza opiekun Galerii „Pod Zegarem” Dariusz Gumowski.

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” serdecznie zaprasza 12 października 2023, o godz. 18.00, na otwarcie wystawy malarstwa Agnieszki Zdrodowskiej - Karkosz.

kino 29-09-2023

O psie, który jeździł koleją; Raport Pileckiego; Kosmici w mojej szkole; Teściowie 2; kino

29 września (piątek)

godzina 9:00;

O psie,
który jeździł koleją

O psie, który jeździł koleją; 1g. 38m. Familijny; Polska 2023;
Zuzia ma dziesięć lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chciałaby żyć jak inne dzieci, ale choroba sprawia, że jej codzienność jest pełna ograniczeń. Rodzice dziewczynki robią wszystko, żeby wlać w serce dziecka jak najwięcej radości. Pomoże im w tym Lampo – niezwykły psi podróżnik, którego nieoczekiwane pojawienie się w życiu Zuzi odmieni jej świat na zawsze.

godzina 11:00;

Raport Pileckiego

1g. 57m. Dramat, Obyczajowy; Polska 2023;
Historia wielkiego bohatera drugiej wojny światowej – rotmistrza Witolda Pileckiego, który po zakończeniu działań zbrojnych próbował przeciwstawiać się narzuconej Polsce sowieckiej dominacji. W jego życiorysie niezwykle dramatycznie widać heroiczną, chwilami beznadziejną walkę z dwoma bezwzględnymi totalitaryzmami XX wieku: niemieckim i sowieckim.

godzina 16:15;

Kosmici w mojej szkole

1g. 25m. od 6 lat Przygodowy, Sci-Fi; RPA 2023

W wyniku kosmicznej anomalii statek Sił Obrony Galaktyki i jego miniaturowa załoga – Gus, Max i Sophie trafiają do wnętrza mózgu 16-letniego ucznia – Normana. Od teraz widzą i słyszą wszystko to co nastolatek. A to dopiero początek kłopotów.

godzina 18:00;

Teściowie 2

1g. 35m. Komedia; Polska 2023;
Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości.

Kompetencje Przyszłości – 4K

Dom Kultury w Łapach, Fundacja SocLab, Fundacja Empiria i Wiedza w ramach projektu „InwestorJa” proponują niepowtarzalną okazję, aby rozwijać kluczowe umiejętności i zdolności, które otworzą przed Wami drzwi do sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat.

Kompetencje przyszłości to zestaw umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w dzisiejszym dynamicznym świecie. Komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie to fundamenty, które pomogą Wam skuteczniej komunikować się, odważniej pracować w zespołach, rozwiązywać problemy oraz myśleć kreatywnie. Udział w Programie jest bezpłatny!

Co oferujemy?

Program Kompetencje Przyszłości składa się z dwóch kluczowych etapów:

Cykl Szkoleń: W ciągu tych szkoleń nabędziecie podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji, kreatywności, kooperacji i krytycznego myślenia. To doskonała okazja do nauki i rozwoju w inspirującym towarzystwie.

Tworzenie Inicjatyw Młodzieżowych: Po szkoleniach będziecie mieli szansę zaprojektować i wdrożyć lokalne inicjatywy młodzieżowe. Co więcej, każda grupa otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł na realizację swojego projektu.

Jak wziąć udział?

1️⃣ Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy: Link do Formularza https://tinyurl.com/2ap7fhah

2️⃣ Prześlij Zgłoszenie do 25 września 2023: Nie zwlekajcie z zgłoszeniem – to szansa, której nie można przegapić!

3️⃣ Dołączcie do Programu, Zdobądźcie Nowe Kompetencje i Podejmijcie Lokalną Inicjatywę: Razem z nami uczcie się, rozwijajcie swoje umiejętności i twórzcie pozytywne zmiany w Waszej społeczności.

Dla Kogo?
Masz 15-19 lat.
Mieszkasz w Łapach.
Chcesz rozwijać komunikację, współpracę, kreatywność i krytyczne myślenie.
Chciałbyś podjąć lokalną inicjatywę społeczną.

Gdzie i Kiedy?
Szkolenia Odbywają Się Równolegle w Łapach, Wasilkowie i Supraślu.
Pierwszy moduł “Komunikacja i Kooperacja” już 30 września.
Cały harmonogram dostępny jest na naszej stronie.

Dlaczego Warto?
W dzisiejszym świecie rozwijanie kompetencji przyszłości jest kluczowe. Komunikacja, kooperacja, kreatywne myślenie i krytyczne myślenie to umiejętności, które pozwolą Wam osiągać sukcesy i tworzyć lepszą przyszłość.

Na zgłoszenia czekamy do 25 września. Ilość miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekajcie!

Dołączcie Do Nas!

LINK DO REJESTRACJI https://tinyurl.com/2ap7fhah

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach programu „InwestorJa”.

Kompetencje przyszłości to zestaw umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Rejestracja do projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele, Dom Kultury w Łapach uczestniczy w programie edukacyjnym 18. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

NHF-y to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji oraz analizą psychologiczną do pobrania z naszej strony.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie udział w NHEF wzbogaci programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

ZAPISY TUTAJ: https://panel.nhef.pl/zgloszenie
Wypełnienie formularza jest proste i zajmuje jedynie kilka minut.
Aby to zrobić potrzebne będą:
Dane placówki (adres, telefon, imię i nazwisko dyrektora szkoły)
Informacje o liczbie uczniów uczestniczących w projekcie
Forma płatności (bilety, karnety) – opiekunowie uczestniczą w seansach nieodpłatnie (w rubryce formularza zgłoszeniowego prosimy o wpisywanie wyłącznie liczby uczniów, która korzystać będzie z darmowej opcji).
Nazwa wybranego przez Pana/Panią cyklu.

Plan projekcji w Łapach tutaj: https://dklapy.pl/nowe/#tab-95194

Skrawek nieba. Arletta Maciejczuk

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” serdecznie zaprasza

8 września 2023, o godz. 17:30, na otwarcie wystawy malarstwa Arletty Maciejczuk „Skrawek nieba”.

Arletta Maciejczuk urodziła się w Elblągu w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu studiów na WSP w Olsztynie kontynuowała zawodowe tradycje rodzinne. Od 1985 mieszka w Łapach.

Pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 następnie jako neurologopeda w szkole oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach, a także jako wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie jest na emeryturze i ma zamiar cieszyć się rodziną, wnuczką Zosią oraz poświęcić się rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Pierwsze szlify malarskie zawdzięcza pani Barbarze Wodarskiej, nauczycielce Studium Wychowania Przedszkolnego w Elblągu, która uczyła ją podstaw posługiwania się światłem i cieniem w rysunku.

Częstym motywem jej obrazów są postacie Świętych (to te skrawki Nieba), a także elementy natury oraz portrety kobiet (to skrawki Ziemi). Swoje prace maluje farbami akrylowymi lub szkicuje ołówkiem. Większość prac znajduje się w posiadaniu rodziny i przyjaciół.

Zaprasza opiekun Galerii „Pod Zegarem” Dariusz Gumowski.

otwarcie wystawy malarstwa Arletty Maciejczuk „Skrawek nieba”

Kolor i Forma finisaż wystawy

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” zaprasza.
W okresie wakacyjnym w Galerii Sztuki „Pod Zegarem” w Domu Kultury w Łapach mogliśmy podziwiać wystawę pod tytułem “Kolor i Forma”, która była prezentacją prac studyjnych powstałych w pracowni “Rysunku Malarstwa i Grafiki” artysty plastyka Moniki Sienkiewicz.

Autorami prac są uczestnicy Grupy Licealnej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.

29 sierpnia 2023 r., o godz. 15.00 zapraszamy na uroczysty finisaż, podczas którego będzie można spotkać autorów prac oraz Panią instruktor Monikę Sienkiewicz.

W programie słodki poczęstunek oraz prezentacje materiałów edukacyjnych o historii sztuki.

A już niebawem nowa wystawa. Zapraszamy do galerii.

Kolor i Forma finisaż wystawy

Kino 10-09-2023

10 września 2023 (niedziela)

godzina 15:15;

Ulmowie. Błogosławiona rodzina

75 min.; 2023; Film powstawał blisko 20 lat! Gdy rozpoczynały się zdjęcia, niewielu słyszało o rodzinie Ulmów i niewielu było zainteresowanych ich niezwykłą historią.

godzina 16:45;

Ukryta sieć

1g. 41m. thriller; Polska; 2023;
Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku.

godzina 18:40;

Zakonnica II

1g. 50m. Horror;USA;
Francja, 1956 rok. Cztery lata po wydarzeniach dziejących się w opactwie St. Carta, demoniczna zakonnica zwana Valakiem ponownie zaczyna straszyć.