Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

U nas wcześniej Dzień Dziecka

29 maja 2022 r. , zapraszamy do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka.

Spotkajmy się na parkingu za Domem Kultury.

Imprezka rusza od godziny 14:00.

W programie:

animacje, dmuchańce, tor gokartowy, spektakl teatralny Teatr Bajaderka, występ cheerleaderek, MPowers, przegląd piosenki dziecięcej, prezentacje muzyczne pracowni Domu Kultury.

zapraszamy do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka.

Zapytanie ofertowe wynajmu sceny, realizacji dźwięku i oświetlenia podczas Dni Łap 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 z dnia: 10.05.2022r.

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty wynajmu sceny, nagłośnienia, barierek i oświetlenia na imprezie masowej : Dni Łap 2022 zgodnie z riderem technicznym.

Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach; ul. Główna 8; 18-100 Łapy
NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajmie sceny (scena kompletna z zadaszeniem), nagłośnienia(realizacja dźwięku) i oświetlenia (realizacja oświetlenia) wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń podczas imprezy masowej Dni Łap 2022 oraz wynajem barierek.

Po stronie Wykonawcy leży:

1. Udostępnienie, rozstawienie i złożenie profesjonalnej sceny o wymiarach 10m x 12m, lub 10m x 9 m (proszę o podawanie dwóch cen zgodnie z wymiarami)
2. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np. gęsta siatka lub gęsty materiał, szczególnie przy niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę.
3. Scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
4. Konstrukcje techniczne muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Organizatora Agencja będzie zobowiązana do przekazania kserokopii atestów Organizatorowi.
5. Zapewnienie oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą zgodnie z riderem technicznym wykonawcy: Zespołu WILKI – zgodnie z załącznikami!
6. Gwiazdą wieczoru podczas Dni Łap 2022, w dniu 03.07.2022r. będzie Zespół WILKI.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA, ŻE WYBÓR OFERTY ZOSTANIE DOKONANY PO ZATWIERDZENIU WSZYSTKICH SZCZEGÓŁÓW ZŁOŻONEJ OFERTY PRZEZ MANAGERA ZESPOŁU: WILKI– WYKONAWCA MUSI SPEŁNIĆ WARUNKI TECHNICZNE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM RIDEREM TECHNICZNYM (SCENA, ŚWIATŁA, NAGŁOŚNIENIE) ARTYSTY.

Po stronie Organizatora leży:
Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.
• Ubezpieczenie imprezy.
• Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.
• Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
• Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.
Czas wykonania zamówienia: 03.07.2022r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska.18

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena,
• Dotychczasowa współpraca,
• Rekomendacje (załączone do oferty)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Nysztor – Zastępca Dyrektor Domu Kultury w Łapach, pod numerem telefonu: 513-631-088 , od poniedziałku do piątku w godz.08:00 – 16:00.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
1. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8;
do dnia 18.05.2022r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca
• Oferty niekompletne będą odrzucone.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
• Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

2022.5.2

28 maja 2022 (sobota)

godzina 14:00; 16:00
Pan Wilk i spółka

2022; 1g. 40m. Komedia, Animowany; USA; Nigdy nie było takich pięciu przyjaciół o złej sławie jak: błyskotliwy kieszonkowiec-Pan Wilk, włamywacz-Pan Wąż; mistrz kamuflażu-Pan Rekin, Pan Pirania i hakerka o ciętym języku – miss Tarantula

godzina 18:00; 20:15
Top Gun: Maverick

2022; Akcja, Dramat; USA;
Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarce wojennej, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było.

2022.5.1

7 maja 2022 (sobota)

Godzina 10:00
Aladyn

2g. 8m. Przygodowy, Familijny;
Kolejna odsłona przygód Aladyna, który odnajduje tajemniczą lampę, w której mieszka Dżin.

Godzina 13:00
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

2g. 12m. Fantasy, Przygodowy; Wielka Brytania;
Newt Scamander, musi jak najszybciej odnaleźć swoje magiczne stworzenia, które przypadkowo uwolnił napotkany mugol, Jacob Kowalski.

20 maja 2022 (piątek)

Godzina 16:00
Krudowie 2: Nowa era

1g. 35m. Animowany, Przygodowy; USA;
Krudowie potrzebują nowego miejsca do życia. Pierwsza prehistoryczna rodzina wyrusza w świat w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca.

Godzina 19:00
Moja super eksdziewczyna

1g. 36m. Komedia, Romans; USA;
Wilson myśli, że wreszcie znalazł idealną dziewczynę w osobie Jenny, która jest inteligentna, seksowna i… jest SUPER bohaterem!

26 maja 2022 (czwartek)

Godzina 18:00
Mama i Ja

1g. 35m. Komedia; USA;
Weź udział w przezabawnej przygodzie, podczas której okazuje się, że matka i syn mają ze sobą więcej wspólnego, niż ktokolwiek przypuszczał.

27 maja 2022 (piątek)

Godzina 16:00
Piękna i Bestia

2g. 9m. Fantasy, Musical; USA;
Bella, by ratować ojca, zostaje zakładniczką w więzieniu rządzonym przez Bestię. Wkrótce pomiędzy dziewczyną a potworem rodzi się uczucie.

Godzina 19:00
Kobiety pragną bardziej

2g. 9m. Komedia; USA;
Widzowie śledzą przeplatające się losy kilku bohaterów.Wszyscy bezskutecznie próbują znaleźć miłość.

Być jak sławni Polacy 2

Być jak sławni Polacy – konkurs rozstrzygnięty
Poniżej przedstawiamy wyniki laureatów II edycji konkursu

I miejsce: Zofia Szulc
II miejsce: Julia Łupińska
II miejsce: Kacper Szulc
III miejsce: Zofia Łapińska
III miejsce: Alan Skrzypko
Wyróżnienia:

Zofia Cimoch
Aleksandra Płońska
Albert Kierzkowski

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy na wręczenie nagród 1 czerwca, o godz. 15:15.
Serdecznie zapraszamy zwycięzców!

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w :

2. Gminnym internetowym konkursie z okazji 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja „Być jak sławni Polacy”

Konkurs polega na przesłaniu do Domu Kultury w Łapach zdjęcia uczestnika stylizowanego na sławną postać z historii Polski czasów Konstytucji 3 Maja oraz rozbiorów.

Organizator proponuje następujące postacie wybitnych Polaków tego okresu:

Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid, Zygmunt Krasiński, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Emilia Plater, Józef Bem, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Curie-Skłodowska, Romuald Traugutt, Stanisław Wyspiański, Władysław Reymont, Jan Matejko i inni.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i jest skierowany do:

Kategoria I – przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 z terenu gminy Łapy.

Kategoria II – uczniowie klas 4-8 z terenu gminy Łapy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie zgłoszenia, które powinno zawierać oryginalny portret postaci historycznej oraz zdjęcie uczestnika konkursu w stylizacji.

Konieczne jest dołączenie do zdjęcia wypełnionej :

Karty Zgłoszenia – stanowiącej zał. nr 2 oraz ZEZWOLENIA NA UTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – stanowiący załącznik nr 3.

Zdjęcie dziecka w wykonanym przez niego stroju oraz zdjęcia lub skany wymaganych dokumentów należy wysłać na adres mailowy: d.nysztor@dklapy.pl

Zdjęcie dziecka należy podpisać według następującego wzoru:

Imię_Nazwisko dziecka_wiek dziecka_#_Dom_Kultury_w_Łapach
Np. Jaś_Kowalski_6_#_Dom_Kultury_w_Łapach

Zdjęcia oraz skan karty zgłoszeniowej i zezwolenia na utrwalenie wizerunku należy wysłać na wskazany adres mailowy:

do 24 maja 2022 r. do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 maja 2022 r.

Kreacja dla ziemi -wyniki

Protokół Jury II GMINNEGO KONKURSU ON-LINE EKOLOGICZNEGO „KREACJA DLA ZIEMI”

sporządzony 21 kwietnia 2022 roku

Na konkurs wpłynęło 5 prac.

Jury w składzie: Wiktoria Wnorowska – Dyrektor Domu Kultury w Łapach, Małgorzata Roszkowska – instruktor Domu Kultury w Łapach, Beata Łupińska – instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Płonce Kościelnej, po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I – uczniowie klas I-III

I miejsce: Anastazja Kierzkowska

I miejsce: Wiktoria Urbanowska

II miejsce: Zofia Olechwierowicz

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI

I miejsce: Gabriela Łapińska

I miejsce: Damian Łapiński

Jury podkreśla różnorodność prac i pomysłowość autorów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy.

Wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 15:15 w Domu Kultury w Łapach.

Krok do kariery

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach, współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Konkurs adresowany jest do uczestników z terenu województwa podlaskiego dzieci i dorosłych.

Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

1 etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 20 maja 2022 r.

W dniu 24 maja 2022 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu (lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie ogłoszona na stronie https://dklapy.pl

2 etap – eliminacje konkursowe na żywo w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach (ul. Główna 8, 18-100 Łapy) 3 czerwca 2022 r., początek przesłuchań o godz. 10:00. Szczegółowy harmonogram prezentacji II etapu zostanie określony po ogłoszeniu wyników I etapu.

Nagrody zostaną wręczone po każdej kategorii. Nie przewidujemy końcowego Koncertu laureatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w przypadku zaostrzenia obowiązującego prawa o zgromadzeniach w związku z COVID-19. Jeśli przepisy nie umożliwią przeprowadzenia II etapu konkursu na żywo, eliminacje polegać będą – podobnie jak w I etapie – na wysyłaniu nagrań online. Informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczone na stronie www.dklapy.pl

2022.4.3

30 kwietnia (sobota)

godzina 12:30;
Sonic 2: Szybki jak błyskawica;

2022; 2g. 2m. Komedia, Przygodowy
Sonic to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie.

godzina 14:45;
Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a;

2022; 2g. 22m. Familijny, Przygodowy
Profesor Albus Dumbledore wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi.

godzina 17:15;
Sonic 2: Szybki jak błyskawica;

2022; 2g. 2m. Komedia, Przygodowy
Sonic to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie.

godzina 19:30;
Zaginione miasto;

2022; 1g. 52m. Komedia, Przygodowy
Błyskotliwa, ale samotna pisarka Loretta Sage pisze popularne powieści romantyczno-przygodowe, na okładkach których występuje model, Alan. Alan tak się wczuł w rolę, że naprawdę myśli, że jest „Dashem” z powieści.

Fotorelacja. 1. Jarmark Wielkanocny

W niedzielę Palmową (10.04) w Łapach odbył się I Jarmark Wielkanocny.

Każdy z odwiedzających Plac Niepodległości znalazł coś dla siebie – zarówno smacznego do zjedzenia, jak też miał rzadką okazję do nabycia okolicznościowych drobiazgów, które wprowadzały w nastrój zbliżających się świąt wielkanocnych

Rodzinna pisanka wyniki

Protokół Jury II edycji Konkursu Plastycznego
„Rodzinna pisanka”,sporządzony 6 kwietnia 2022 roku

Na konkurs wpłynęło 25 pisanek.

Jury w składzie:

 • Wiktoria Wnorowska – Dyrektor Domu Kultury w Łapach,
 • Dariusz Gumowski – plastyk, instruktor Domu Kultury w Łapach,
 • Małgorzata Roszkowska – instruktor Domu Kultury w Łapach

po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I – przedszkola (4 – 6 lat)

I miejsce: Dawid Michałowski

II miejsce: Michał Łupiński

III miejsce: Zuzanna Płońska

Wyróżnienie:

Julianna Bukowska

Aleksandra Sawicka

Franciszek Łupiński

Kategoria II – uczniowie klas I-III

I miejsce: Gabriela Łupińska

II miejsce: Róża Kozub

III miejsce: Maria Łupińska

Wyróżnienie:

Wiktoria Urbanowska

Kategoria III – uczniowie klas IV-VIII

I miejsce: Małgorzata Hapoń

II miejsce: Mateusz Prokopiuk

II miejsce: Amelia Januszyk

III miejsce: Zuzanna Urbanowska

Wyróżnienie:

Oliwia Sawicka

Jury podkreśla różnorodność prac i pomysłowość autorów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, laureatom gratulujemy.

Wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia o godz. 11:15 podczas I Jarmarku Wielkanocnego, na Placu Niepodległości.

Zapytanie ofertowe usługi ochrony Dni Łap 2022.3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 z dnia: 06.04.2022r.

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej :

Dni Łap 2022.

Zamawiający: Dom Kultury w Łapach; ul. Główna 8; 18-100 Łapy; NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprezy masowej Dni Łap 2022 oraz niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia imprezy masowej, tj. plan zabezpieczenia imprezy masowej wraz z instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

Po stronie Wykonawcy leży:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy plenerowej w dniu jej trwania oraz koncertu finałowego na terenie Stadionu Miejskiego w Łapach.

Zabezpieczenie imprezy – ochrona:
14:00 – 18:00 – 8 osób
18:00 – 23:00 – 22 osoby

Czas wykonania zamówienia: 3 lipca 2022r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena
 • Dotychczasowa współpraca
 • Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę
   

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Nysztor – Zastępca Dyrektor Domu Kultury w Łapach, pod numerem telefonu: 513-631-088, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 13.04.2022r..

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca

Oferty niekompletne będą odrzucone.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

Zapytanie ofertowe obsługi gastronomicznej Dni Łap 2022.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022 z dnia: 06.04.2022r.

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty prawa wyłącznej, kompleksowej obsługi gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa na imprezie masowej: Dni Łap 2022.

Zamawiający: Dom Kultury w Łapach; ul. Główna 8; 18-100 Łapy; NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa podczas imprezy masowej Dni Łap 2022.

Po stronie Wykonawcy leży:

Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w kubkach plastikowych, przy czym w przypadku sprzedaży alkoholu na terenie będącym terenem imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych sprzedaż obejmować będzie napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5% w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia od Burmistrza Łap);

wyposażenia ogródków gastronomicznych w  minimum 1 stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m. in.: potrawy z grilla (kiełbaski, karkówka, szaszłyki, steki, itp.)
zestawy obiadowe, sałatki,  ciepłe napoje, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, o których mowa w pkt 1) powyżej.

wyposażenia ogródków gastronomicznych w ławy, ławki, parasole, namioty oraz nalewaki typu roll – bar w ilości na nie mniej niż: miejsca siedzące dla 400 osób,
w tym 20 parasoli, 40 ław, 80 ławek oraz 6 nalewaków typu roll-bar.

Po stronie Organizatora leży:

Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.

Ubezpieczenie imprezy.

Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.

Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.

Czas wykonania zamówienia: 3 lipca 2022r.,

gotowość do świadczenia obsługi gastronomicznej w godz. 14:00 – 23:00.

Miejsce wykonania zamówienia:

Łapy, Stadion Miejski, ul. Leśnikowska.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena
 • Dotychczasowa współpraca
 • Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę
   

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Nysztor – Zastępca Dyrektor Domu Kultury w Łapach, pod numerem telefonu: 513-631-088, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 13.04.2022r..

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca

Życie bajką jest. Sukcesy plastyczek

Uczestnicy Pracowni Plastycznej odnieśli sukcesy w XXVI Ogólnopolskim Konkursie im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

Spośród 2050 nadesłanych prac, wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Izabela Kulesza,  Aleksandra Lewandowska i Maja Rybak. Gratulujemy.