Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

1996 Z archiwum

Prezentujemy Państwu 2 część z cyklu Impresje z wydarzeń organizowanych w latach 90-tych.
Dom Kultury w Łapach często współpracuje z różnymi instytucjami przy organizacji imprez. Tym razem pomagał strażakom przy organizacji w 1996 r. Rejonowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. W zawodach uczestniczyło 19 drużyn z 14 gmin województwa podlaskiego.
Turniej uświetnił występ już legendarnej Kapeli z Płonki Kościelnej oraz zespół śpiewaczy Płonkowianie. A wkrótce kolejne odcinki. Życzymy miłych wspomnień.

Nabory do pracowni. Nabór 2020/21

Zapraszamy do pracowni nabór 2020/21. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje 857 152 300. Dom Kultury, ul. J. Matejki 19, Łapy.

Pracownia teatralna.

Zajęcia pozwalają na rozwijanie zainteresowań aktorskich. Kształcą emisję głosu, dykcję i warsztat aktorski. Uczą współpracy i autoprezentacji. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 28 lat.

Pracownia plastyczna.

Zajęcia pozwalają na rozwijanie zainteresowań poprzez poznawanie nowych technik malarskich. Umożliwiają młodym ludziom samodzielne interpretowanie widzianego świata, dobieranie kolorów i kształtów. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat.

Pracownia modelarska.

Skupia młodzież z zainteresowaniem technicznym, rozwija umiejętności manualne. Na zajęciach wykonywane są modele statków, samolotów, samochodów, dobierane w zależności od umiejętności uczestników. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 9 lat.

Pracownia muzyczna.

Nauka gry na instrumentach: gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, nauka śpiewu. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorosłych.

Pracownia malarstwa i rysunku.

W pracowni poznajemy takie tematy jak: perspektywa, światłocień, studium postaci, architektury i wiele innych. Uczestnicy pracowni poznają tajniki rysunku, malowania akwarelą i farbami olejnymi. Zapraszamy młodzież od 15 roku i dorosłych.

Pracownia taneczna.

  • Taniec nowoczesny,
  • taniec towarzyski dla dzieci,
  • taniec towarzyski dla dorosłych,
  • zajęcia fitness,

Od najmłodszych lat dzieci uczą się koordynacji ruchów ciała, pracy w grupie. Taniec kształtuje wytrzymałość i kondycję. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat oraz dorosłych.

Pracownia szachowa.

Ta piękna i stara gra nauczy Cię myśleć, co przydaje się w codziennym życiu. Szachy uczą również współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat.

Zapraszamy do pracowni nabór 2019/2020. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje 857 152 300.
Pracownia taneczna. Pracownia modelarska.Pracownia plastyczna.Pracownia teatralna.Pracownia malarstwa i rysunku.Pracownia muzyczna.

Najpiękniejsze Łapianki

Od 1 lipca 2020 na ogrodzeniu budowanego Domu Kultury możemy podziwiać wystawę plenerową.

Wystawa „Najpiękniejsze Łapianki w fotografii Władysława Piotrowskiego” jest wyjątkowym zbiorem fotografii portretowej. Nie tylko ukazuje znakomity talent i warsztat autora.

Jej szczególna wartość polega na tym iż wyboru zdjęć do tej wystawy dokonał sam autor Władysław Piotrowski, który przekazał je swojej przyjaciółce, Pani Danucie Skibko.

Spośród setek zdjęć pięknych kobiet którym wykonywał portrety w swoim zakładzie fotograficznym i w plenerze wybrał kilkadziesiąt, jego zdaniem najpiękniejszych.

Po wielu latach mamy zaszczyt zaprezentować je Państwu na tej wielkoformatowej wystawie.

Władysław Piotrowski (1899 – 1997) polski fotograf, krajoznawca, dokumentalista. Przez większość swojego życia mieszkał i pracował w Łapach. W 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w 2 pułku piechoty Legionów. Od 1921 r. pracował w Warsztatach Kolejowych w Łapach. Podczas II wojny światowej był zaprzysiężonym członkiem Armii Krajowej. Od 1941 roku prowadził w Łapach zakład fotograficzny. Brał udział w wielu konkursach i wystawach fotograficznych, min. w latach 30. XX wieku otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez pismo specjalistyczne „Fotograf Polski”. Plonem jego pracy jest ogromny zbiór szklanych klisz  fotograficznych, negatywów i odbitek.

Festiwal ulicznego jedzenia

Zapraszamy na plac centrum przesiadkowego w Łapach w piątek, sobotę, niedzielę 21-23 sierpnia 2020 roku.

Smacznego

Food Truck Festival. To wyjątkowe wydarzenie kulinarne, którego ideą jest promowanie kultury street food-owej w Polsce. Charakteryzuje się ono dużą różnorodnością kuchni , oferowaną przez najlepsze food trucki w naszym kraju. Nasze eventy to nie tylko świetne jedzenie, to również niepowtarzalna atmosfera, która pozwoli Ci na spędzenie niezapomnianych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

Strona organizatora: http://foodtruckfestivals.pl

Festiwal ulicznego jedzenia. To wyjątkowe wydarzenie kulinarne, którego ideą jest promowanie kultury street food-owej w Polsce.

Nabór inicjatyw. Dom Kultury PLUS

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury.

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

domy dla kultury. plakat zapraszający mieszkańców do wspólnego tworzenia kultury

Poszukujemy inicjatyw, które w najlepszy sposób przyczyniają się do realizacji potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców gminy Łapy.

Projekt służy odkrywaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, budowaniu więzi społecznych, wspomaganie rozwoju kapitału społecznego i kulturowego oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw związanych z kulturą i integracją społeczności lokalnej

Zarządzenie nr 28/2020

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora.

Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu Kultury w Łapach:

wykształcenie wyższe magisterskie,
co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy,
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora.

Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu Kultury w Łapach:

wykształcenie wyższe magisterskie,
co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy,
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu
Kultury w Łapach – nie otwierać” na adres: Dom Kultury, ul.
Matejki 19, 18-100 Łapy

lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach
w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r. do godziny 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Kultury w Łapach po terminie, nie będą rozpatrywane.

Umiejętności i kompetencje jakie powinien posiadać kandydat na to stanowisko- poznasz w tym zarządzeniu nr 28/2020
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zarzadzenie-nr-28-2020.pdf

Załącznik. Oświadczenie kandydata

Pierwsze Dni Łap.

Film zrealizowany został z archiwalnych materiałów nagranych na kasetach VHS i jest pierwszą częścią cyklu filmów prezentujących działania Domu Kultury w latach 90 – tych XX wieku.

rok 1996

Widok z okna. Wyniki konkursu

Protokół z posiedzenia jury Gminnego Konkursu Plastycznego „Widok z okna”

Gminny Konkurs Plastyczny „Widok z okna”, zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach, miał na celu ukazanie panoramy, jaką uczestnicy widzą ze swojego okna. Ideą konkursu było też przedstawienie różnych urokliwych zakątków naszego miasta i gminy.

Na konkurs wpłynęło 17 prac w czterech kategoriach wiekowych.

Zobacz galerię nadesłanych prac: https://dklapy.pl/najlepsze-plastyczne/widok-z-okna/

Komisja w składzie:

  1. Ewa Stranc – koordynator konkursu, plastyk
  2. Dariusz Gumowski – plastyk,
  3. Małgorzata Roszkowska – instruktor,

po obejrzeniu i ocenie prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I (klasy I – IV szkoły podstawowej)

Nagrody: Emilia Kostrowska i Anna Karpowicz

Wyróżnienia:
Julia Płońska i Grzegorz Kostrowski

Za udział:
Amelia Płońska i Aleksandra Lewandowska

Kategoria II (klasy V – VIII szkoły podstawowej)

Nagroda główna: Wiktoria Lewandowska

Nagrody:
Klaudia Jastrzębska
Zuzanna Zajączek
Emily Serwin

Wyróżnienia:
Gabriela Murawska
Maja Mieczkowska
Gabriela Pękała
Aleksandra Piekutowska
Anna Leżanka

Kategoria III (szkoły ponadpodstawowe)

Nagroda: Hanna Pochodowicz

Kategoria IV (dorośli)

Nagroda: Małgorzata Płońska

Ws

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy 3 lipca w godzinach 12:00 – 15:00 do sali nr 212.

Domowe Rymowanki 2020

Protokół z posiedzenia jury Gminnego Internetowego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków „Domowe Rymowanki 2020”

Jury Gminnego Internetowego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków „Domowe Rymowanki 2020”w składzie:

Adam Karasiewicz
Dariusz Gumowski
Rajmund Brzozowski

Po wysłuchaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. dziesięciu nadesłanych internetowo prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda – Pola Kubajewska
I nagroda – Barbara Pietraszko
II nagroda – Zofia Warakomska
II nagroda – Aleksandra Płońska
III nagroda – Jakub Borowski