• Malarstwo

     d-gumowski1
    • Balet

     o-prus1
    • Plastyka I

     d-aniolkowska1
    • Plastyka II

     a-kutyna
    • Teatr

     p-gogol
    • Szachy

     r-gres1
    • Taniec nowoczesny

     g-mikolajczuk
    • Taneczny Mix

     w-zaleska
    • Gimnastyka

     i-gilewicz
    • Skrzypce

     a-piotrowska
    • Gitara I

     p-figiel
    • Gitara II

     j-mokrzewski
    • Pianino

     m-grzesiuk
    • Śpiew grupowy

     m-okruszko
    • Śpiew indywidualny

     m-lewandowska
    • Modelarstwo

     k-falkowski
 • KINO
 • Ogłoszenia
 • Kontakt

Nabór instruktora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Świetlicy Wiejskiej  w Bokinach.

Nabór instruktora .PDF

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW:
1/2 etatu
 
II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
2. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
3. Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
4. Dbanie o powierzenie mienie.
5. Utrzymanie obiektu w czystości.
6. Ogrzewanie budynku zimą.
7. Wykonanie prac porządkowych w budynku i wokół.
 
III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):
• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie minimum średnie; 
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

 
IV. UMIEJĘTNOŚCI:
• dokładność;
• własna inicjatywa w działaniu;
• umiejętność dobrej organizacji pracy;
• umiejętność pracy w zespole;
• kultura osobista.