Konkurs. Ciasto regionalne

Regulamin konkursu kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne” jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele

Przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów kulinarnych na wsi.

Integrowanie mieszkańców poprzez wspólne działania.

Zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne gotowanie.

3. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest upieczenie tradycyjnego ciasta regionalnego, uzupełnienie karty zgłoszenia i jej dostarczenie do WDK Łapy Szołajdy

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno ciasto.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łapy oraz ich rodziców.

Ciasto powinno być wykonane według dawnych przepisów kulinarnych.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 15 września 2021 r. osobiście w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach, lub drogą e-mailową e.lapinska@dklapy.pl

Upieczone ciasto należy dostarczyć w dniu 16 września 2021 r. do godz. 16:30 do Wiejskiego Domu Kultury w Łapach Szołajdach.

4. Przebieg Konkursu

Organizator konkursu powoła Jury, które wybierze zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 września 2021r. ok. godz. 17:30.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszenia.

Zajazd Szlachecki 2021

Dom Kultury w Łapach i Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach zapraszają do wspólnej zabawy podczas Narwiańskiego Zajazdu Szlacheckiego.

22 sierpnia 2021 r., Łapy Szołajdy, teren boiska przy WDK, od godziny 15:00.

W programie:

inscenizacja w wykonaniu Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich
zespół Kapela pod wezwaniem
zespół folklorystyczny Kolej na Łapianki
zespół Łapskie Nutki
zespół Świtanak
prezentacje i występy uczestników pracowni muzycznej Domu Kultury w Łapach
konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych
animacje dla dzieci z Paaro
zabawa pod gwiazdami

Dom Kultury w Łapach i Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach zapraszają do wspólnej zabawy podczas Narwiańskiego Zajazdu Szlacheckiego.
22 sierpnia 2021 r., Łapy Sozłajdy, teren boiska przy WDK,