Złoty Mikrofon 2021

Dom Kultury w Łapach zaprasza serdecznie artystów solistów – wokalistów, zespoły wokalno-instrumentalne do

konkursu Złoty Mikrofon 2021.

Regulamin i program imprezy inne bieżące informacje tu:
https://dklapy.pl/mikrofon/