5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych do udziału w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Informacje bieżące nt. konkursu na stronie:

Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji

Kultura na Podlasiu

Zapraszamy na projekcję filmu:

October Baby. Każde życie jest cudem.

13 października 2021, godzina 18:00

2011, czas: 1.47h, sala widowiskowa Domu Kultury, wstęp wolny, wejściówki do odbioru przed seansem.

Kiedy nastolatka dowiaduje się, że została adoptowana, wraz z przyjacielem wyrusza do Alabamy, by odnaleźć biologiczną matkę.

October Baby. Każde życie jest cudem. 2011. 1.47h

NABÓR INSTRUKTORA. BOKINY [6]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
  • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
  • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
  • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
  • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
  • Układanie planu pracy placówki,
  • Dbanie o powierzenie mienie,
  • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu,
  • Ogrzewanie budynku zimną