Opowieści z Narwi -wyniki

Protokół Konkursu fotograficznego „Opowieści z Narwi!”
sporządzony 29 sierpnia 2022 roku

Na konkurs wpłynęło: 21 zgłoszeń.

Jury w składzie:

Dorota Nysztor – Z-ca Dyrektor Domu Kultury w Łapach,

Kamila Klim– Starszy Specjalista ds. obsługi interesanta i promocji Domu Kultury w Łapach,

Joanna Januszewicz – Młodszy Specjalista ds. obsługi interesanta i promocji Domu Kultury w Łapach,

po obejrzeniu fotografii i ich ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce: Joao Matos da Costa
 • II miejsce: Aleksandra Zarzecka
 • III miejsce: Kenan Engin

Wyróżnienia:

 • 1. Łukasz Taranowicz
 • 2. Wojciech Domagała
 • 3. Krzysztof Idźkowski
 • 4. Arkadiusz Zajkowski
 • 5. Kolej na Łapianki

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy.

Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
João Matos da Costa
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
Aleksandra Zarzecka
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
Kenan Engin
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022

Nabór na stanowisko plastyka

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko grafika w Domu Kultury w Łapach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • – Podejmowanie inicjatyw mających na celu szerzenie działalności kulturalnej w Domu Kultury w Łapach oraz upowszechnianie wiedzy o sztuce poprzez organizację zajęć plastycznych i artystycznych animacji dla dzieci oraz organizację różnego typu konkursów plastycznych, plenerów, warsztatów itp.;
 • – Organizacja i prowadzenie zajęć w pracowni plastycznej;
 • – Prowadzenie zajęć warsztatowych dla grup z innych placówek podlegających Domowi Kultury w Łapach oraz uczestników Domu Kultury w Łapach i mieszkańcom Gminy Łapy;
 • – Pomoc przy organizacja przeglądów i konkursów;
 • – Współpraca przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Łapach;
 • – Współorganizacja z instytucjami i stowarzyszeniami istniejącymi w najbliższym środowisku;
 • – Przygotowanie i przekazywanie informacji o działalności do serwisów społecznościowych tj. Strona internetowa Domu Kultury w Łapach, strona Facebook, telebim;
 • – Projektowanie i realizacja scenografii dla potrzeb imprez artystycznych organizowanych przez Dom Kultury w Łapach;
 • – Podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty programowej poprzez pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz od podmiotów krajowych: realizacja wniosków finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • – Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
 • – Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury;

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

– Obywatelstwo polskie;

– Wykształcenie minimum: średnie mile widziane ekwiwalentne doświadczenie;

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;

– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;

– Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie również w godzinach
popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

– Zdolności manualne, plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć,

– Własna inicjatywa w działaniu,

– Umiejętność pracy w zespole,

– Kultura osobista,

– Samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności. ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko- Instruktor plastyki – animator” lub przesyłać pocztą do dnia 12.09.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,tel.85 715 23 00, 504 012 169

 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

 • Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

 • W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

15. Dożynki gminy Łapy

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, Dyrektor Domu Kultury w Łapach Wiktoria Wnorowska, Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej Ksiądz kanonik Józef Ogórkis serdecznie zapraszają do spotkania podczas 15. Dożynek z produktem lokalnym gminy Łapy.

15. Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy odbędą się
4 września 2022 r., w Płonce Kościelnej.

W programie:

12:00 Msza Święta w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej

13:30 Korowód Dożynkowy z Orkiestrą Dętą z Suchowoli

14:00 Otwarcie Gali Dożynkowej wręczenie chleba
Występy młodzieży i dzieci z pracowni Domu Kultury w Łapach
Występ cheerliderek „MPower Cheers Łapy”
Pokaz zumby ze studia „Zumba Fitness”
Podsumowanie konkursów:
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2022”
„Najaktywniejsze Sołectwo Gminy Łapy”
„Najlepsze pierogi Gminy Łapy” – nowość!
„Najładniejsze Stoisko Promocyjne Wsi”
„Najlepszy produkt lokalny 2022”
Konkurs gry terenowej

16:30 Występ chóru Łapskie Nutki; Występ zespołu Płonkowianie;

18:30 występ zespołu folklorystycznego Kolej na Łapianki;

19:30 występ zespołu Gigband;

21:00 występ zespołu Piękni młodzi;

Zapewniamy dojazd autokarem z Łap.

Atrakcje:

 • Stoiska sołectw z regionalnymi potrawami kulinarnymi;
 • Obrzędy ludowe w prezentacjach stoisk promocyjnych;
 • Prezentacja kulinarnego dziedzictwa i rękodzieła ludowego;
 • Zagrody z królikami, konikami, kucykami, gęsiami;
 • Wioska dziecięca, darmowe dmuchańce, malowanie twarzy, animacje dla dzieci, robienie tatuaży, skręcanie baloników, wizyta maskotki, piniata, bungee;
 • Występ Orkiestry Dętej z Suchowoli i mażoretek;
 • Pokaz sprzętu wojskowego;
 • Pokazy ratownicze Wojewódzkiej Stacji Pogotowia;
 • Ratowniczego i OSP Płonka Kościelna;
 • Darmowe badania profilaktyczne;
 • Stanowiska: Straży Granicznej, Komisariatu Policji w Łapach, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Poczty Polskiej, Białostockiego Centrum Onkologii

 

2022-08-2

29 sierpnia (piątek)

12:00

Minionki.Wejscie Gru

1g. 30m. Animowany, Komedia; USA;
Pewien dwunastolatek, marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

13:30

Pies w rozmiarze XXL

1g. 28m. od 7 lat; Animowany, Przygodowy
Marmaduke to pies kanapowy, który wyrósł na dużego zwierza daleko wykraczając poza rozmiary standardowej kanapy. Z jednej strony uwielbia zabawę i kłopoty, ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny za swoich opiekunów, których kocha najmocniej na świecie. Pewnego dnia seria jego wygłupów w postaci filmu video trafia do Internetu i w błyskawicznym tempie czyni go sławnym.

15:15

DC Liga Super-Pets

1g. 46m. Komedia, Familijny; USA
Gdy Liga Sprawiedliwości zostaje uprowadzona Superpies Krypto, nieodłączny towarzysz Supermana, organizuje grupę zwierząt ze schroniska, z którymi ruszy im na ratunek.

17:00

Lena i Śnieżek

1g. 30m. Familijny, Komedia; USA
Para niezdarnych złodziejaszków kradnie białe lwiątko i próbuje dostarczyć je do bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta.

Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją

Dyrektor Domu Kultury w Łapach zaprasza do udziału w spotkaniu autorskim z Małgorzatą Siemieniuk.

Spotkanie odbędzie się w piątek

19 sierpnia 2022r. o godzinie 15:00

w sali 208 Domu Kultury w Łapach, wstęp wolny

Autorka przeczyta wiersze z najnowszego tomiku „Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją” oraz będzie możliwość posłuchania akompaniamentu muzycznego.

Małgorzata Siemieniuk urodziła się 21.04 1957r. w Białymstoku, dzieciństwo spędziła w malutkiej pod białostockiej wsi Barszczewo. Od około 25 lat mieszka w Łapach. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczeń Literatury z siedzibą w Lublinie. W 1993r. wydała swój pierwszy tomik „Nostalgia”, następnie w „W zwierciadle duszy”, potem wiersze dla dzieci.

W czerwcu tego roku do druku trafił najnowszy tomik „Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją”.

spotkanie autorskie Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją Małgorzata Siemieniuk

Grypsy z celi śmierci.

27 sierpnia 2022 (sobota), godzina 18:00

Koncert słowno-muzyczny poświęcony pamięci Łukasza Cieplińskiego.
Słowo: Marcin Kwaśny; Muzyka:Marek Lipski i Marcin Świderski.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny

Spotkanie autorskie – Małgorzata Siemieniuk

Dyrektor Domu Kultury w Łapach zaprasza do udziału w spotkaniu autorskim z Małgorzatą Siemieniuk.
Spotkanie odbędzie się w piątek 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 15:00 w Sali 208 Domu Kultury w Łapach.
Autorka przeczyta wiersze z najnowszego tomiku „Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją” oraz będzie możliwość posłuchania akompaniamentu muzycznego.
Małgorzata Siemieniuk urodziła się 21.04.1957 r. w Białymstoku, dzieciństwo spędziła w malutkiej pod białostockiej wsi Barszczewo. Od około 25 lat mieszka w Łapach. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczeń Literatury z siedzibą w Lublinie. W 1993r. wydała swój pierwszy tomik „Nostalgia”, następnie „W zwierciadle duszy”, potem wiersze dla dzieci.
W czerwcu tego roku do druku trafił najnowszy tomik „Tam, gdzie wiatr pachnie nadzieją”.