Wszystkie wpisy, których autorem jest it

ZARZĄDZENIE NR 9/2013

ZARZĄDZENIE NR 9/2013

w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach

1. Za uczestnictwo w zajęciach pracowni prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach obowiązują opłaty członkowskie (na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji i zasad uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach) płatne do 10-go każdego miesiąca z góry.

2. Ustala się opłaty członkowskie za zajęcia w pracowniach:

a) taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna – 40 zł miesięcznie
b) modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 35 zł miesięcznie
c) Ognisko Muzyczne – 150 zł miesięcznie

3. Opłaty członkowskie należy wpłacać:

a) w kasie Domu Kultury w Łapach w dni robocze pn-pt. w godzinach 8.00 -16.00
b) u instruktora prowadzącego zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami (nie dotyczy Ogniska Muzycznego)
c) Przelewem na konto 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 Bank Millenium O/Łapy (w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka/dzieci oraz rodzaj zajęć)

4. W przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia do kilku pracowni obowiązuje opłata za każde z zajęć według stawek opisanych w punkcie 1 a), b) i c).

5. Zniżki (nie dotyczy Ogniska Muzycznego):

a) W przypadku gdy na zajęcia do tej samej pracowni uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny przysługuje zniżka za drugie dziecko odpowiednio dla pracowni:
– taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna 20 zł,
– modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 18 zł,
b) Trzecie, czwarte itd. uczęszcza na zajęcia bezpłatnie,
c) Zwolnienie z opłat obowiązuje wyłącznie w przypadku 100% nieobecności uczestnika na zajęciach w danym miesiącu.

6. Studentom uczelni wyższych ustala się opłatę:

– taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna 20 zł,
– modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 18 zł,

7. W przypadku stwierdzenia braku uiszczania opłat członkowskich przez okres 2 miesięcy Dom Kultury w Łapach ma prawo do skreślenia ucznia z listy uczniów (nie dotyczy Ogniska Muzycznego).

8. Z dniem 2 września 2013 roku odwołuje się Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach.

Dyrektor Domu Kultury

NABÓR DO OGNISKA MUZYCZNEGO „METRUM”

Dom Kultury w Łapach i Stowarzyszenie Kulturysta zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat na naukę gry na instrumentach i śpiewu w Ognisku Muzycznym "metrum" Dom Kultury w Łapach i Stowarzyszenie Kulturysta zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat na naukę gry na instrumentach i śpiewu w Ognisku Muzycznym "metrum".

Pracownie gitary, pianina, akordeonu, skrzypiec, śpiewu i inne. Zajęcia indywidualne i grupowe – zespołowe.

Nauka w ognisku muzycznym jest bezpłatna.

Rekrutacja trwa od 10 kwietnia do 10 maja.

Przesłuchania 11 maja od godziny 9.00 w Domu Kultury w Łapach.

Kształcenie dzieci i młodzieży odbywa się w dwóch działach:

a) w dziale dziecięcym – nauka trwa 6 lat, dzieci przyjmowane są w wieku od 7 do 11 lat.
b) w dziale młodzieżowym – nauka trwa 4 lata, dzieci przyjmowane są po ukończeniu 12 lat.

Tygodniowa siatka godzin:

  • Zajęcia indywidualne(instrument główny)godzin:1
  • Umuzykalnienie (historia muzyki, formy i style utworów muzycznych, zasady muzyki i kształcenie słuchu, rytmika)godzin:1
  • Zespół (praca w grupie)godzin: 1

Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna Ogniska Muzycznego „Metrum” dostępne w siedzibie Domu Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15 w godzinach 8-16 w dziale animacji kultury.

Wszelkich informacji udziela dyrektor Domu Kultury w Łapach Grzegorz Perkowski.

Małgorzata Siemieniuk

Ukazuje się kolejny tomik wierszy dla dzieci - autorstwa twórcy z naszego regionu - tomik Małgorzaty Siemieniuk. Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza na spotkanie z poetką.

12 kwietnia 2013 roku piątek, godzina 18:00, wstęp wolny.

Ukazuje się kolejny tomik wierszy dla dzieci – autorstwa twórcy z naszego regionu – tomik Małgorzaty Siemieniuk.

Są to wiersze pisane sercem, bez nadmiernego dydaktyzmu.Wiersze, po które z zainteresowaniem sięgną dzieci i ich rodzice, babcie i ich wnukowie. Utwory te zrodziła z pewnością miłość i chęć rozwijania nie tylko uczuć, wrażliwości, ale także wyobraźni małego i młodego czytelnika.

Poezja ta na pewno przyczyni się do wzbogacenia i rozwoju wrażliwości estetycznej czytelnika.
Co temu służy? Proste – tematyka i warstwa językowa, która nie bombarduje nas przesadnie przeestetyzowaniem. Tylko raczy nas delikatnym dekorum.

Słowa Autorki są wyciszone, pełne dobra i potrzeby piękna. Z pewnością ich czytelnik – mały, mniejszy i ten większy – stanie sie po lekturze bogatszy, mądrzejszy i lepszy o serce dla drugiego człowieka. Zgodnie ze słowami Autorki „Z czynów i słów powinna płynąć dobroć, mądrość i nauka".

Akcja promocyjno-informacyjna 25 listopada 2012

grażyna łapińska element tła koncert Bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezpieczeństwo wspólne

Celem akcji jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z podkreśleniem aspektu odpowiedzialności i bezpieczeństwa wspólnego mieszkańców gminy Łapy.

W programie pokazy sprzętu i samochodów P/P, obsługi gaśnic, podnośnika (od godziny 15:00 na placu przed Domem Kultury), na sali pokazy pierwszej pomocy, film, slajdy, pokazy ubrań ochronnych, konkursy z nagrodami.

Godzina 18:00 koncert Grażyny Łapińskiej "Element tła"

Wstęp wolny. Zapraszamy

Eliminacje rejonowe XXIV Konkursu Recytatorskiego

baje bajki 2011 29 kwietnia br. w Domu Kultury w Łapach odbyły się eliminacje rejonowe XXIV Konkursu Recytatorskiego Baje, Bajki, Bajeczki…
Jury po wysłuchaniu 11 recytatorów w kategorii klas I-III oraz 13 w kategorii IV-VI postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:

W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zdobył Mateusz Łupiński, a wyróżnienie otrzymali Mateusz Szulc, Weronika Wnorowska oraz Julia Krajewska.

Natomiast w kategorii klas IV-VI, pierwsze miejsce ex quo zajęły Julia Łupińska i Gabriela Dargiewicz, drugie miejsce – Gabriela Łotko, trzecie – Natalia Czarkowska.

Wyróżnienia przypadły Gabrieli Czyżewskiej oraz Aleksandrze Łapińskiej.

Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 20.05.2011r. w Białymstoku zakwalifikowali się: Mateusz Łupiński ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej, Julia Łupińska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łapach oraz Gabriela Dargiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach.

Recytatorom serdecznie gratulujemy.