Nabór inicjatyw. Dom Kultury PLUS

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury.

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

domy dla kultury. plakat zapraszający mieszkańców do wspólnego tworzenia kultury

Poszukujemy inicjatyw, które w najlepszy sposób przyczyniają się do realizacji potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców gminy Łapy.

Projekt służy odkrywaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, budowaniu więzi społecznych, wspomaganie rozwoju kapitału społecznego i kulturowego oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw związanych z kulturą i integracją społeczności lokalnej