Akcja Lato 2020

Organizatorem AKCJI LATO jest Dom Kultury w Łapach.
Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7 Szkoły Podstawowej.

plakat akcji lato z domem kultury

Zobacz oficjalną stronę AKCJI LATO 2020

Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł w kasie Domu Kultury w Łapach, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna:

  • Karty kwalifikacyjnej uczestnika
  • Oświadczeniu opiekuna prawnego dotyczące świadomości ryzyka,
  • Ankiety epidemiologicznej,

w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

 W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 12 miejsc na jeden turnus, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.

terminy Akcji Lato:

I turnus: 6-10.07.2020
II turnus: 13-17.07.2020
III turnus: 3-07.08.2020
IV turnus: 10-14.08.2020

Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ

Zapisy na turnusy:
I turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 9.00
II turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 12.00
III turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 9.00
IV turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 12.00

KONKURS PLASTYCZNY “HEJ SOBÓTKA – CZYLI JAK TO DAWNIEJ WYGLĄDAŁO?”

Wiejski Dom Kultury w Uhowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży. 

“HEJ SOBÓTKA – CZYLI JAK TO DAWNIEJ WYGLĄDAŁO?”

Tematem konkursu jest obrzęd Nocy Świętojańskiej – historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna obrzędu, ukazania jego form i zjawisk. Pokazanie różnych historii i tradycji przynależnych regionowi.

Proszę zapoznać się z REGULAMINEM i wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ:

Regulamin konkursu plastycznego Hej Sobótka – Czyli jak to dawniej wyglądało?

Warunki konkursu: Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 15 lat. Prace oceniane będą w kategoriach: A: 7 – 10 lat, B: 11 – 15 lat. Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nadesłana praca musi być przygotowana specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowana. Technika wykonania prac – malarstwo , pastel i inne płaskie techniki barwne. Format prac – A3 (297mm x 420 mm). Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie podpisana: imię i nazwisko autora, wiek.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora konkursu: Wiejski Dom Kultury w Uhowie, 18-100 Łapy, Kościelna 42, Tel. 533 336 192, uhowo@dklapy.pl.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: https://dklapy.pl/pracownia/uhowo/ oraz profilu FB https://www.facebook.com/wdk.uhowo/.

Termin nadsyłania prac – 24 czerwca 2020 r.

Uwagi: Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną dnia 27 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie: https://dklapy.pl/pracownia/uhowo/ oraz profilu FB https://www.facebook.com/wdk.uhowo/.

Pula nagród rzeczowych wynosi 500 zł.