• Malarstwo

     d-gumowski1
    • Balet

     o-prus1
    • Plastyka I

     d-aniolkowska1
    • Plastyka II

     a-kutyna
    • Teatr

     p-gogol
    • Szachy

     r-gres1
    • Taniec nowoczesny

     g-mikolajczuk
    • Taneczny Mix

     w-zaleska
    • Gimnastyka

     i-gilewicz
    • Skrzypce

     a-piotrowska
    • Gitara I

     p-figiel
    • Gitara II

     j-mokrzewski
    • Pianino

     m-grzesiuk
    • Śpiew grupowy

     m-okruszko
    • Śpiew indywidualny

     m-lewandowska
    • Modelarstwo

     k-falkowski
 • KINO
 • Ogłoszenia
 • Kontakt

Scena, realizacja dźwięku i oświetlenia. Zapytanie ofertowe nr 1/2024

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty wynajmu sceny, nagłośnienia,oświetlenia, na imprezie masowej: Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2024 r., zgodnie z wymaganiami oświetleniowymi i technicznymi.

::Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego o realizację usługi sceny, dźwięku i oświetlenia: https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2024/03/wynik-scena.pdf

Pliki do pobrania:

Zamawiający:

Dom Kultury w Łapach

ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa polegająca na wynajmie sceny, nagłośnienia, oświetlenia,  (wszystko zgodnie z riderem Myslovitz) wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń.

Po stronie Wykonawcy leży:

 1. Udostępnienie, rozstawienie i złożenie profesjonalnej sceny o wymiarach min. 10m x 12m,
   wys. min. 1,5 m, czarny horyzont i ciemne jednolite boki sceny, dwa podesty risery (o wymiarze 3m x 2m) pod perkusję oraz klawisz powinny być wyposażone w koła, wysokość nie może przekraczać 20 cm, należy wysłonić czarnym materiałem. Konstrukcja sceny musi umożliwiać instalację ekranu LED w tle sceny. Wymagane minimum 3 wciągarek, o udźwigu 1 tony do instalacji ekranu Led.
 2. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np. gęsta siatka lub gęsty materiał, szczególnie przy niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę.
 3. Konstrukcje techniczne muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Organizatora Agencja będzie zobowiązana do przekazania kserokopii atestów Organizatorowi.
 4. Zapewnienie oświetlenia i nagłośnienia zgodnie z riderem technicznym wykonawcy: Zespołu MYSLOVITZ
 5. Rider techniczny wykonawcy jest w załącznikach (załącznik nr 2 i 3) dostępny jest również na stronie: bit.ly/myslovitzsound
 6. Gwiazdą wieczoru podczas Festynu „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2024, w dniu 16.06.2024r. będzie Zespół MYSLOVITZ.
 7. Organizator zastrzega, że wybór oferty zostanie dokonany po zatwierdzeniu wszystkich szczegółów złożonej oferty przez managera zespołu Myslovitz – wykonawca musi spełniać warunki techniczne zgodnie z załączonym riderem technicznym (scena, światła, nagłośnienie) artysty.

Po stronie Organizatora leży:

Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.

 1. Ubezpieczenie imprezy.
 2. Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Pogotowia Ratunkowego
 3. Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
 4. Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.

Czas wykonania zamówienia:

16.06.2024r.

Miejsce wykonania zamówienia:

Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska.18

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena 60%,
 • Dotychczasowa współpraca 30%,
 • Rekomendacje (załączone do oferty) 10%

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela pan Rajmund Brzozowski, pod numerem telefonu: 513 633 040,
 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 15.03.2023 r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.