Dostawa pelletu, zaproszenie do złożenia oferty 2020.2

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu Kod CPV 09111400-4, oraz konserwacji kotłów KLIMOSZ polegającą na czyszczeniu kotłów i przewodów dymowych łączących z kominem (CZOPUCH) raz w miesiącu oraz wymianą uszczelek i czujnika temperatury na podajniku w miarę potrzeb.

Specyfikacja:

 1. Dostawa pelletu z drzewa liściastego w ilości 26 ton do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach:

 • Uhowo 10 ton,

 • Płonka Kościelna 8 ton,

 • Łapy-Szołajdy 8 ton

z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie luty – grudzień 2020 r.

 1. długość do 40 mm, średnica do 8 mm,

 2. wartość opałowa od 19 000 kJ/kg,

 3. wilgotność max. 10 %,

 4. zawartość popiołu do 1,5 %,

 5. opakowanie jednostkowe od 15 – 20 kg.

Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia. Oferent musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania czynności przy w/w kotłach grzewczych. Dalej »

📎Zaproszenie do złożenia oferty.PDF

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego 2020.2 dostarczenie pelletu [PDF]

 

Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1

Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1. PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Dostawa artykułów artystycznych i biurowych 2020.1 [PDF]

Zamawiający:

Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Matejki 19, NIP 966-05-73-936, zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawów artykułów artystycznych i biurowych oraz sprzętu związanego z komputerami, tonerów i tuszu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

 • 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 • 37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne,
 • 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami,
 • 30125110-5 – toner do drukarek laserowych / faksów,
 • 30125120-8 – toner do fotokopiarek
 • 22600000-6 – tusz

Opis zamówienia:

Zestawy artykułów artystycznych i biurowych wraz z dostawą do pracowni Domu Kultury w Łapach miejsce dostawy ul. Matejki 19, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1: Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1. PDF