Nabór instruktora. Bokiny [5]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
  • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
  • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
  • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
  • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
  • Układanie planu pracy placówki,
  • Dbanie o powierzenie mienie,
  • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu,
  • Ogrzewanie budynku zimną

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury

Zarządzenie 17/2021 w sprawie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach.

Zajęcia w pracowniach zainteresowań Domu Kultury w Łapach adresowane są przede wszystkim do dzieci,  młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Łapy.

Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające
chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe.

W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
Wykaz pracowni funkcjonujących w Domu Kultury w Łapach dostępny jest na stronie

Informacje dostępne są także pod nr telefonu:
(85) 715-23-00 oraz 504 666 520 lub  adresem e mail: sekretariat@dklapy.pl.
Za udział w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach obowiązuje odpłatność.

Pełna treść zarządzenia i cennik do pobrania niżej.