Nabór instruktora. Uhowo [2]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym , integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
 • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
 • Układanie planu pracy placówki,
 • Dbanie o powierzenie mienie,
 • Utrzymanie obiektu w czystości,
 • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu

Nabór instruktora. Bokiny [4]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 •  Współpraca ze środowiskiem lokalnym sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku  dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
 • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
 • Układanie planu pracy placówki,
 • Dbanie o powierzenie mienie,
 • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu,
 • Ogrzewanie budynku zimną